Szybkie podjęcie odpowiednich działań po zauważeniu szkodników w lokalu komercyjnym czy obiekcie przemysłowym jest konieczne. Problemu można jednak uniknąć, decydując się na usługi DDD świadczone dla firm przez Pest Patrol. Specjaliści są w stanie przygotować konkretny budynek w taki sposób, by zabezpieczyć go np. przed szczurami czy insektami. Czym jeszcze zajmuje się Pest Patrol?

Czy można zapobiec pojawieniu się insektów i gryzoni w budynku?

Przeprowadzenie deratyzacji czy dezynsekcji to ostateczność – działania w tym zakresie wykonuje się wtedy, gdy specjaliści stwierdzą obecność niechcianych karaluchów, szczurów czy innych szkodników na terenie danego obiektu. Właściciele firm decydują się obecnie na czynności prewencyjne, które chronią ich przed taką sytuacją. Realizuje je Pest Patrol, świadcząc kompleksowe usługi DDD. Zalicza się do nich stosowanie tzw. zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

Pierwszym etapem współpracy jest w tym wypadku audyt zerowy. Pest Patrol pojawia się na miejscu, po czym dokonuje oględzin lokalu, ocenia możliwość występowania poszczególnych zagrożeń i dostosowuje program ochrony do danego budynku. Ma to na celu ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie ryzyka pojawienia się szczurów czy insektów. Działania opierają się na systemie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, czyli HACCP. Jest on wymagany w wielu branżach, dlatego na etapie wyposażania siedziby firmy dobrze jest nawiązać współpracę z Pest Patrol.

Jak Pest Patrol radzi sobie z eliminacją szkodników?

Wiele firm nie decyduje się jednak na działania prewencyjne związane z zapobieganiem pojawienia się szkodników w budynku. W momencie, gdy kolonie karaluchów czy szczurów w bardzo szybkim tempie rozprzestrzeniają się np. w zakładzie produkcyjnym, niezbędne jest ich skuteczne wyeliminowanie. Pest Patrol realizuje w tym zakresie kompleksowe usługi dezynsekcji i deratyzacji. Pierwszy typ działań odnosi się do owadów biegających i latających, a także szkodników drewna oraz magazynowych.

Są one unicestwiane za pomocą wybranych środków – specjaliści z Pest Patrol dopasowują je pod względem charakterystyki funkcjonowania danego zakładu. Podobnie jest z deratyzacją, czyli usuwaniem kolonii szczurów. W tym zakresie nadal skuteczne okazują się metody mechaniczne polegające na montażu specjalnych pułapek. Gryzonie zwalcza się też za pomocą trutek – dotyczy to jednak miejsc, w których ich rozłożenie nie zagraża ludziom. Dzięki dużemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy Pest Patrol w krótkim czasie jest w stanie całkowicie zneutralizować zagrożenie wynikające z pojawienia się insektów czy szczurów.