Wyniki statystyk pokazują, że coraz większa część pacjentów ma świadomość przysługujących im praw w kwestii popełnienia błędu medycznego. Źle postawiona diagnoza lub nieprawidłowo przeprowadzone leczenie mogą narazić na trwały lub częściowy uszczerbek na zdrowiu. Przekonaj się dlaczego pomoc profesjonalnego adwokata może okazać się najlepszym rozwiązaniem w przypadku błędu medycznego.

Błąd medyczny - jak jest definiowany prawnie?

Według przepisów prawa za błąd medyczny można uznać naruszenie reguł postępowania obowiązujących osoby wykonujące zawód lekarza, jak również personel medyczny. Normy działań medycznych są wypracowane na podstawie nauki i praktyki medycznej. Pojęcie błędu medycznego może odnosić się więc do nieprawidłowego leczenia, jak również błędu przeprowadzonego podczas operacji. W takich przypadkach określa się go jako błąd terapeutyczny. Z kolei błąd diagnostyczny wiąże się z nieprawidłowym rozpoznaniem stanu pacjenta.

Najczęściej spotykane błędy medyczne

Choć istnieje wiele sytuacji, które mogą skutkować popełnieniem błędu medycznego, w Polsce to zagadnienie najczęściej dotyczy porodów. W jakich przypadkach pomoc zaufanego adwokata może okazać się więc pomocna?

  • Cesarskie cięcie - zabieg przeprowadzony w niewłaściwym momencie może stanowić zagrożenie dla życia dziecka.
  • Pozostawienie resztek poporodowych - pozostawienie w jamie macicy resztek łożyska może być realnym zagrożeniem dla matki.
  • Sterylizacja sprzętu medycznego - korzystanie z narzędzi i urządzeń bez wcześniejszej dezynfekcji może narazić na komplikacje medyczne w postaci zakażenia gronkowcem.

Błędy medyczne mogą wystąpić również w sytuacjach nie związanych z porodem. Oto zdarzenia, które mogą być podstawą do wniesienia pozwu o błąd medyczny:

  • nieprawidłowe złożenie kończyny dolnej lub górnej,
  • poważne skutki uboczne wynikające z przeprowadzonego zabiegu powiększenia lub zmniejszenia piersi,
  • oszpecenie w wyniku źle przeprowadzonego zabiegu kosmetycznego lub kosmetologicznego.

Błąd medyczny a odpowiedzialność karna

Z uwagi na to, iż lekarz jest zawodem zaufania publicznego, na wskutek popełnienia błędu medycznego grozi mu odpowiedzialność karna. Roszczenie może nastąpić w sytuacji, w której błąd popełniony przez lekarza jest wynikiem czynu sprzecznego z praktyką i wiedzą medyczną. Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej kiedy:

  • na skutek błędu lekarskiego doszło do śmierci pacjenta,
  • na skutek błędu medycznego doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeń prenatalnych.

Najważniejszym aspektem związanym z uzyskaniem odszkodowania lub innej formy zadośćuczynienia za popełnienie błędu medycznego jest ustalenie związku czynności przeprowadzonych przez lekarza a negatywnym skutkiem dla zdrowia pacjenta.

Pomoc adwokata - czy jest konieczna?

Pacjenci, którzy doznali stałego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu powinni zwrócić się o pomoc do specjalisty. Kancelaria Adwokacka Maria Kowalska-Złamaniec świadczy usługi związane z roszczeniem praw z tytułu popełnienia błędu medycznego przez lekarza lub personel medyczny. Walka o swoje prawa może okazać się niezbędna w przypadku uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zarówno swoim, jak również swoich bliskich. Choć rozprawy tego typu stanowią niezwykle długie i wyczerpujące, dochodzenie do swoich praw jest jak najbardziej wskazane. Chcąc uzyskać pozytywny wynik rozprawy sądowej warto skierować swoje kroki do zaufanego adwokata, posiadającego doświadczenie w pomocy prawnej związanej z popełnieniem błędu medycznego.