Kryzys związany z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich jest w Polsce poważnym problemem od połowy lat 2000. Tysiące Polaków zaciągnęło kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, a gdy wartość franka znacznie wzrosła, okazało się, że nie są w stanie ich spłacić. W rezultacie wielu z tych posiadaczy kredytów hipotecznych boryka się obecnie z trudnościami finansowymi i prawnymi. Osoby te mogą liczyć na pomoc Kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci z Krakowa.

Prawa posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich

Zgodnie z polskim prawem, posiadacze kredytów hipotecznych, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, mają prawo do pewnych praw i ochrony. Obejmują one prawo do informacji o wszystkich aspektach umowy kredytowej, w tym o wszelkich zmianach warunków; prawo do otrzymania kopii umowy kredytowej; oraz prawo do zakwestionowania wszelkich zmian w umowie kredytowej, które nie są na ich korzyść. Ponadto, posiadacze kredytów hipotecznych mają prawo do uzyskania porady prawnej na temat swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytowej.

Poza tym mogą również dochodzić środków prawnych przeciwko swoim wierzycielom. Środki te obejmują prawo do zakwestionowania wszelkich nieuczciwych lub nieuzasadnionych zmian w umowie kredytowej, prawo do ubiegania się o odszkodowanie za straty spowodowane nieuczciwymi albo nieuzasadnionymi zmianami oraz prawo do ubiegania się o obniżenie stóp procentowych, a także innych opłat nałożonych przez wierzyciela. W niektórych przypadkach posiadacze kredytów hipotecznych mogą nawet mieć możliwość całkowitego anulowania umowy kredytowej, jeśli okaże się, że została ona zawarta w nieuczciwych lub nieuzasadnionych okolicznościach.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Istnieje wiele organizacji i osób zapewniających pomoc prawną dla osób dotkniętych kryzysem hipotecznym we frankach. Należą do nich organizacje non-profit, a także prywatne kancelarie prawne. W Krakowie w pomocy dla frankowiczów specjalizuje się Kaczmarski Żurowski Adwokaci.

Ich usługi obejmują złożenie wniosku o ochronę przed bankructwem, złożenie wniosku przeciwko bankowi czy innej instytucji finansowej lub uzyskanie porady prawnej od prawnika albo innego wykwalifikowanego specjalisty. Dodatkowo osoby chcące zaskarżyć system hipoteki frankowej w sądzie mogą otrzymać pomoc w przygotowaniu się do sprawy i reprezentowaniu w postępowaniu sądowym. Organizacje i firmy świadczące tę pomoc mają doświadczenie w załatwianiu spraw finansowych i mogą udzielić wskazówek, jak najlepiej rozwiązać wszelkie spory, które mogą powstać między kredytodawcami a kredytobiorcami.

Oferta Kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci

Jej założyciele adw. Michał Kaczmarski i adw. Marcin Żurowski otworzyli ją w 2014 roku i od tego czasu podejmują się postępowań sądowych przeciwko bankom dotyczących tzw. kredytów we frankach szwajcarskich. Oferta kancelarii obejmuje także:

  • kredyty indeksowane,

  • kredyty denominowane,

  • kredyty waloryzowane,

  • upadłość konsumencka,

  • getback.

Prowadzą liczne postępowania przeciwko innym instytucjom rynku finansowego, m.in. w zakresie obligacji korporacyjnych oraz ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tzw. polisolokat. W celu zapoznania się z pełną ofertą tej kancelarii zapraszamy na jej dedykowaną stronę internetową.