Mediacje i negocjacje są uważanie za jedne z najlepszych metod rozwiązywania, konfliktów o różnym podłożu, a także dochodzenia do kompromisu w ustaleniu warunków umów z zakresu prawa handlowego, budowlanego, a także bardzo wielu innych kontraktów. W tym artykule dowiesz się, jak dokładnie wyglądają mediacje i czemu warto się na nie zdecydować. Zapraszamy do lektury.

Skutecznie rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje

Dynamiczny rozwój gospodarczy, a także powstawanie nowych dziedzin gospodarki nie regulowanych przepisami sprawia, że na wielu różnych polach powstają konflikty. Wzrost tępa życia przekłada się też na powstawanie konfliktów na płaszczyźnie rodzinnej. Spory mogą podsiadać odmienne podłoże i dotyczyć zarówno spraw rodzinnych, relacji małżeńskich, a także płaszczyzny zawodowej, kwestii handlowych, gospodarczych czy innych. Czasem niewielki konflikt między małżonkami czy kontrahentami potrafi doprowadzić do poważnych skutków, takich jak rozwód, zakończenie współpracy czy spór sądowy.

Mediacje i negocjacje są uważane za skuteczne metody rozwiązywania konfliktów oraz dochodzenia do satysfakcjonujących obie strony warunków – pozwalając jednocześnie zaoszczędzić czas i środki, które przeznaczyć trzeba na ewentualny proces. W roli mediatora, którego celem jest zażegnanie zaostrzenia konfliktu i doprowadzenie do konsensusu może występować Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Dyduch – wpisana na listę mediatorów sądowych, która zadba o właściwy przebieg całego procesu i pomoże stronom przedstawić swoje argumenty, już na kilku spotkaniach na neutralnym gruncie.

Warunki skutecznych mediacji i bezpieczeństwo stron

Warunkiem dla skuteczności mediacji jest zaufanie do mediatora, którego celem jest dbałość o interes stron, oraz opracowanie rozwiązań akceptowalnych przez nie. Czasem spory rodzą się z się rzeczy błahych, takie jak niekorzystny komentarz w sieci, czy niewłaściwe nawyki małżonka. Dobry mediator wie, że te niewielkie spory potrafią przerodzić się w poważne i wywierające znaczny wpływ na strony konflikt. Podobne problemy mogą występować w przypadku każdej dziedziny życia, np. na tle praw autorskich, wizerunku, których przeniesienie i wykorzystywanie powinny być zabezpieczona właściwą umową. Często subiektywny pogląd uniemożliwia samodzielne wypracowanie kompromisu. Negocjacje i mediacje pozwalają bez udziału sądu osiągnąć odpowiednie rozstrzygnięcie, gdyż orzeczenie sądowe nie zawsze jest korzystne. Mediacje i negocjacje prowadzone są w przyjaznej atmosferze, a mediator nie narzuca uczestnikom żadnego rozwiązania, a jedynie pomaga wypracować wspólne stanowisko.

Kluczowym jest uświadomienie obu stron konfliktów tym, jakie mają prawa i obowiązki. Mediacje mogą być prowadzone z stronami jednocześnie lub w oddzielnych sesjach, unikając negatywnych emocji. Negocjator zapobiega wybieraniu złych rozwiązań, rażąco niekorzystnych dla jednej ze stron. Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Dyduch z Krakowa analizuje umowy i poddaje je ocenie pod kątem unormowań prawnych z różnych dziedzin prawa, łącznie z umowami specjalistycznymi dotyczących praw autorskich, franchisingu oraz know-how. Jak się okazuje, podczas rozwodów i podziału majątku negocjacje i mediacje w obecności osoby trzeciej są również jednym z lepszych metod dochodzenia do porozumienia przez, współmałżonków.