W życiu czasami zdarzają się sytuacje, gdy potrzebujemy fachowej wyceny nieruchomości, zarówno zabudowanej, jak i niezabudowanej. Od jej wartości zależy na przykład podział majątku, wysokość odszkodowania czy kwota kredytu, o jaki możemy wystąpić. Jednak sami możemy mieć trudność z uwzględnieniem wszystkich aspektów i parametrów, które składają się na poprawną wycenę. Wtedy z pomocą przyjdzie nam rzeczoznawca majątkowy.

W niektórych sytuacjach pomoc specjalisty z zakresu wyceny nieruchomości narzucona jest przepisami prawa. Jednak nawet gdy nie jest ona wyraźnie wymagana, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalisty z odpowiednimi kwalifikacjami jak na przykład pani Danuta Jabłecka. Rzeczoznawca majątkowy wskaże wszystko to, co ma wpływ na ostateczną wartość mieszkania, domu, działki, maszyn i sprzętów. Pomoże oszacować konkretne kwoty, co umożliwia złożenie operatu szacunkowego w odpowiednich instytucjach i przyśpieszy wiele działań.

Na jaką pomoc rzeczoznawcy możemy liczyć?

Słysząc „nieruchomość”, myślimy o domu jednorodzinnym, mieszkaniu czy budynku gospodarczym. Mimo że to przede wszystkim tych obiektów najczęściej dotyczy wycena, to jednak termin ten ma o wiele szerszą definicję. Rzeczoznawca pomoże również wycenić grunt pod zabudowę, wartość odszkodowania za zniszczenia lub nieruchomość komercyjną. Danuta Jabłecka to ceniony ekspert, posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i bogate doświadczenie we współpracy zarówno z osobami indywidualnymi, jak i firmami, instytucjami czy organami administracyjnymi jak urzędy skarbowe, banki. Na co dzień ma do czynienia z ustalaniem wartości praw do nieruchomości, gruntów oraz do maszyn i urządzeń. Dużą częścią oferowanych usług jest tworzenie operatów szacunkowych wymaganych w sprawach sądowych czy skarbowych. Jej pomoc bywa niezbędna w sytuacjach, gdy nie jest to wymagane przepisami prawa, a jedynie potrzebna jest opinia osoby z odpowiednim doświadczeniem. Do klientów podchodzi indywidualnie, rzetelnie analizując dostępne dane i informacje na temat przedmiotu zlecenia.

Jak wygląda praca rzeczoznawcy majątkowego?

W chwili, gdy klient poinformuje, w jakim celu i jakiej nieruchomości wycenę potrzebuje, rozpoczynają się prace przygotowawcze. Cały proces regulowany jest przepisami, które wyraźnie wskazują, co można szacować oraz jakie do tego wykorzystać techniki i metody. Najczęściej skupia się na stanie technicznym oraz porównuje cenę podobnych nieruchomości na rynku. Na ich wartość wpływa wiele różnych aspektów, między innymi zwraca się uwagę na otoczenie nieruchomości. W przypadku działek czy obiektów mieszkalnych ważna jest infrastruktura jak drogi dojazdowe, ulice, dostępność parkingów oraz to, jakie obiekty znajdują się w pobliżu (szkoły, sklepy, urzędy). Zwraca się uwagę czy lokale mieszkalne wymagają lub poddane zostały remontom, co znacznie poprawia ich stan użytkowy. Maszyny i pojazdy ocenia się pod względem ich stanu technicznego i tego czy wymagają napraw, serwisowania czy regeneracji. Operat szacunkowy opracowuje się zazwyczaj po dogłębnej analizie dostępnej dokumentacji: planie zagospodarowania terenu, wpisach do księgi wieczystej, aktów notarialnych i wypisów z rejestru gruntów, a także wszelkich map lub rzutów lokalu. Dzięki nim możliwa jest ocena całej nieruchomości i uzyskanie dokładnej wyceny. Ma to wpływ na wynik analizy zdolności kredytowych, kosztów kredytów i związanych z tym ryzyka, równy podział majątku, oszacowanie odpowiedniego czynszu w lokalu czy ceny jego sprzedaży.