Podczas użytkowania systemów kanalizacyjnych może dość do ich zanieczyszczenia, utraty prawidłowej drożności oraz zapchania. Wtedy należy jak najszybciej dokonać czyszczenia kanalizacji, które polega m.in. na udrożnieniu rurociągów, czyszczeniu separatorów, studzienek i wpustów ulicznych. Czynności te mogą wykonywać firmy, takie jak Pogotowie Kanalizacyjne z Kobyłki, które posiadają odpowiedni sprzęt.

Czyszczenie separatorów tłuszczów

Zacznijmy od tego czym jest separator tłuszczu. Jest to urządzenie, którego zadaniem jest zatrzymywanie tłuszczów oraz wszelkich substancji, zawartych w ściekach, które są odprowadzane przede wszystkim z barów, restauracji i innych punktów zbiorowego żywienia. Zatrzymują one tłuszcze różnego pochodzenia, by nie przedostały się do kanalizacji. Według polskiego prawa, separatory tłuszczu muszą być zamontowane wszędzie tam, gdzie występują ścieki produkujące tłuszcz. Ich obecność umożliwia uniknięcie osadzania się tłuszczów w rurach oraz zapobiega zatykaniu się przewodów kanalizacyjnych. By separatory tłuszczu mogły być długo używane, należy je regularnie czyścić. Najlepiej co dwa tygodnie. Jeśli ilość przetwarzanych tłuszczów jest mniejsza, wtedy wystarczy czyścić separator raz w miesiącu. Najważniejsze, by grubość warstwy tłuszczu nie przekroczyła 20cm. Czyszczenie separatora polega na spuszczeniu z niego wody, dokładnym zebraniu tłustego osadu i ponownym wpuszczeniu czystej wody.

Czyszczenie kanalizacji oraz wywóz nieczystości płynnych

Czyszczenie kanalizacji polega przede wszystkim na usuwaniu odkładających się w niej osadów. Powinno być przeprowadzane regularnie, dzięki czemu można uniknąć pojawienia się niepotrzebnych awarii, jak też prawidłowego utrzymania ruchu w sieci kanalizacyjnej. Do czynności związanych z czyszczeniem kanalizacji zalicza się udrażnianie i czyszczenie rur kanalizacyjnych, czyszczenie studzienek czy przepompowni ścieków. Bardzo ważny jest również systematyczny wywóz nieczystości płynnych z szamba. Dopuszczenie do całkowitego zapełnienia go może spowodować zapchanie się kanalizacji. Do udrażniania można w pierwszej kolejności użyć tabletek biologicznych czy preparatów do mineralizacji. Jednak kiedy te metody zawiodą, wówczas najlepiej zwrócić się po pomoc do profesjonalnej firmy. Firma z Kobyłki posiada odpowiednie uprawnienia i specjalistyczny, do tego typu czynności, sprzęt. Poza wywozem szamba ekologicznego, zajmuje się również jego czyszczeniem. Dodatkowo udrażnia rynny, wanny, zlewy, muszle klozetowe. Działa przez cała dobę, 7 dni w tygodniu, więc w razie jakiejkolwiek awarii pomoc przybędzie o każdej porze dnia czy nocy.

Monitoring kanalizacji

Kiedy dojdzie do awarii kanalizacji, trzeba liczyć się z poniesieniem wysokich kosztów naprawy. By temu zapobiec, dobrze jest raz na jakiś czas skorzystać z usługi monitoringu kanalizacji, który pozwala na dokładne kontrolowanie stanu sieci. Cały proces polega na wprowadzeniu do systemu kanalizacyjnego specjalnie do tego przeznaczonych kamer inspekcyjnych, dzięki którym firma może precyzyjnie określić kondycję obiektu nie wchodząc do niego. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia  szybką ocenę stanu technicznego kanalizacji oraz, jeśli to konieczne, podjęcie natychmiastowych działań udrażniających. Monitoring kanalizacji doskonale sprawdza się również podczas inspekcji odbiorczych nowych sieci oraz tych wyremontowanych, których uruchomienie wymaga ponownego ich odbioru.