Wiele osób decyduje się na sporządzenie testamentu przed śmiercią. Zdarza się, że w takim dokumencie spadkobierca nie uwzględni osób najbliższych. W efekcie takiej decyzji, uniemożliwia im dziedziczenie dóbr. Czy zatem bliscy będący w takiej sytuacji mają możliwość uzyskania jakichkolwiek pieniędzy po śmierci członka rodziny? Aby była taka możliwość, ustawodawca nałożył na bliskich osoby zmarłej prawo do zachowku. Kogo dotyczy takie prawo?

Czym jest zachowek?

Zachowek został ustanowiony w celu ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. Oznacza on majątek, który osoby najbliższe powinny otrzymać po śmierci spadkodawcy. Może zostać przekazany w drodze umowy darowizny, w drodze powołania do dziedziczenia ustawowego lub testamentowego albo poprzez zapis testamentowy.

Potocznie, zachowek rozumie się jednak nieco inaczej. Jest to kwota pieniężna, której żądać mogą osoby najbliższe spadkodawcy od osób zobowiązanych do zapłaty zachowku.

Kto może otrzymać zachowek?

Żądać kwoty zachowku mogą osoby, które będąc uprawnionymi do otrzymania zachowku nie otrzymały należnego im majątku za życia lub po śmierci spadkodawcy. Prawo do otrzymania zachowku dotyczy osób, które byłyby powołane do spadku w drodze dziedziczenia ustawowego.

Zgodnie z art.991§ 1 kodeksu cywilnego, osobami uprawnionymi do zachowku są:

  1. zstępni spadkodawcy (jego dzieci, wnuki, prawnuki, itd.)

  2. małżonek i rodzice spadkodawcy.

Kto powinien zapłacić zachowek?

Do wypłacenia zachowku zobowiązany jest spadkobierca testamentowyW przypadku poczynienia zapisów windykacyjnych, to te osoby mają obowiązek w drugiej kolejności wypłacić należny zachowek bliskim. Do wypłaty zachowku można także zobowiązać osoby, które otrzymały od spadkodawcy darowizny za jego życia.

Porady w sprawie ewentualnego roszczenia do zachowku warto zasięgnąć w renomowanej kancelarii prawnej, gdyż kwestie wokół testamentu potrafią być naprawdę skomplikowane. Jedną z kancelarii notarialnych specjalizujących się w prawie testamentowym jest Kancelaria notarialna Prawobrzeże. Pracujący tam doświadczeni prawnicy pomogą ci we wszelkich sprawach związanych z testamentem.

Prawo do rozporządzania swoim majątkiem po śmierci posiada każdy człowiek i ramach niego może sporządzić testament, w którym przekaże swoje dobra dowolnej osobie. Może być to ktoś zupełnie obcy, niezwiązany z rodziną. Niestety, taka możliwość odbiera prawo do ubiegania się o spadek najbliższym członkom rodziny. Warto wtedy wiedzieć o prawie do zachowku i się o niego ubiegać.