W zdecydowanej większości krajów, w tym również w Polsce, z każdą dekadą przybywa osób starszych. Zdarza się, że nie są one w stanie prowadzić całkowicie samodzielnego życia. Coraz częściej wymagają wsparcia w codziennych czynnościach, a nieraz także całodobowej opieki, którą bliscy nie zawsze są w stanie zapewnić. Z profesjonalną pomocą przychodzi wtedy Assiste Senior. Jaki zakres usług oferuje Agencja Opieki nad Seniorami prowadzona przez Martę Dudę? 

Opieka domowa – najkorzystniejsza forma dla seniora

Oczywiście istnieją różne formy wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Głównym kryterium doboru optymalnego rozwiązania jest stopień niepełnosprawności seniora. Nie da się ukryć, że zdecydowana większość osób starszych najlepiej czuje się we własnym domu. Wiadomo jednak, że wraz z wiekiem wzrasta również stopień koniecznej pomocy udzielanej seniorom przez osoby trzecie. Do instytucji świadczących usługi na rzecz osób starszych należy Assiste Senior. Agencja prowadzona przez Martę Dudę swoją działalność oparła na wzorcach wypracowanych przez francuskie instytucje, które od ponad 70 lat opiekują się seniorami. Według opinii dr Zubrzyckiej-Czarneckiej z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego zawartej w Raporcie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich właśnie francuska polityka na rzecz osób starszych ze względu na bogate doświadczenie i innowacyjność podejmowanych działań może być inspiracją dla instytucji, których działalność obejmuje świadczenia na rzecz seniorów. 

Jakiego wsparcia osobom w podeszłym wieku udziela Assiste Senior?

Oferta Agencji Assiste Senior prowadzonej przez Martę Dudę kierowana jest do mieszkańców Krakowa i województwa małopolskiego. Zatrudnieni opiekunowie mają wysokie kwalifikacje zawodowe poparte udziałem w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących form pracy z osobami starszymi. Ponieważ każdy z podopiecznych Ośrodka Assiste Senior ma różne potrzeby, zakres udzielanego wsparcia zawsze ustalany jest indywidualnie. Agencja oferuje zarówno opiekę całodobową, jak i kilkugodzinną w ciągu tygodnia. Pracownicy Ośrodka pomagają swoim podopiecznym w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu higieny osobistej, sprzątaniu. W zakres obowiązków może wchodzić również robienie zakupów, przygotowanie i podanie leków, ale także towarzyszenie podczas spacerów czy wspólne wyjście do kina lub teatru. Assiste Senior to nie tylko zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, ale także przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych.