czas czytania: 2 min

Cukrzycowy obrzęk plamki – diagnostyka i leczenie

Cukrzycowy obrzęk plamki – diagnostyka i leczenie

Cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty na świecie w populacji osób między 20 a 74 r.ż. Jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa. U osób z cukrzycą typu 1 najgroźniejszym powikłaniem jest retinopatia cukrzycowa proliferacyjna która może doprowadzić do znacznego pogorszenia lub utraty widzenia w wyniku krwotoku do ciała szklistego lub trakcyjnego odwarstwienia siatkówki. Cukrzycowy obrzęk plamki jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia u osób przed 50 r.ż. Występuje głównie w cukrzycy typu 2, gdzie zmiany siatkówkowe mogą wyprzedzać rozpoznanie choroby. Dlatego każdy pacjent z cukrzycą powinien mieć wykonane badanie okulistyczne w chwili rozpoznania a następnie raz w roku.

Diagnostyka Cukrzycowego obrzęku plamki( DME) oprócz badania okulistycznego w lampie szczelinowej obejmuje badania specjalistyczne dostępne w nowoczesnych gabinetach okulistycznych. OCT( optyczna koherentna tomografia) umożliwia dokładną analizę poszczególnych warstw siatkówki. Angiografia fluoresceinowa, badanie z podaniem kontrastu dożylnie ukazuje naczynia siatkówki i nieprawidłowości w naczyniach i siatkówce.

Najnowszym badaniem siatkówki jest OCTA-angio OCT (tzw. angiografia bez kontrastu) obrazuje naczynia siatkówki bez obciążania pacjenta środkiem kontrastowym.

Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki jest złożone i uzależnione od rodzaju i zaawansowania zmian.

Jedną z nowoczesnych metod leczenia jest zastosowanie lasera mikropulsowego. Jest to tryb leczenia podprogowego składający się z niezwykle krótkich mikrosekundowych pulsów, które nie uszkadzają tkanki. Energia laserowa pobudza siatkówkę do regeneracji, nie uszkadzając jej.

Gabinet Okulistyczny Joanny Karczewskiej jest wyposażony w nowoczesny  laser żółty 577 nm Easyret  firmy Quantel Medical. W trybie leczenia mikropulsowego podprogowego wykonuje zabiegi w przypadkach cukrzycowego obrzęku palmki, centralnej surowiczej chorioretinopatii i innych naczyniowych chorób oka przebiegających z obrzękiem plamki.

Inną metodą leczenia są iniekcje doszklistkowe preparatów anty VEGF( hamujące naczyniowy czynnik wzrostu). W leczeniu DME wykorzystuje się preparaty: Lucentis, EYLEA i Avastin.

Preparaty podaje się przez wstrzykniecie do wnętrza gałki ocznej. Najbardziej skuteczne jest leczenie preparatami Lucents i Eylea. Leczenie iniekcjami tych preparatów jest dostępne w Gabinecie Okulistycznym Joanny Karczewskiej. Aby leczenie było skuteczne iniekcje należy powtarzać cyklicznie, od 3-5 dawek wysycających w odstępach miesięcznych a następnie leczenie podtrzymujące  co 8-10 tyg.

W leczeniu DME stosuje się również glikokortykosteroidy podawane w postaci iniekcji doszklistkowych: Ozurdex i Triamcynolon. Jednak ze względu na częste powikłania w postaci zaćmy i jaskry są rzadziej stosowane. U pacjentów z zaawansowanym cukrzycowym obrzękiem plamki z obecnością błony przedsiatkówkowej, trakcji lub krwotoku wykonuje się leczenie operacyjne-witrektomię.