Ojcem psychoanalizy  jest Zygmunt Freud –austriacki lekarz, neurolog i psychiatra, który jako pierwszy głośno zaczął mówić o tym, że pewne zachowania oraz emocje mają często swoje przyczyny w naszej nieświadomości. Nawet nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre uczucia i myśli wpływają na to, co w obecnej chwili przeżywamy. Psychoterapia psychoanalityczna ma na celu odkrycie emocji i przeżyć, które mogą stanowić źródło odczuwanych trudności.

Psychoanaliza – jakie są jej założenia?

Żeby możliwe było zrozumienie, na czym w całości polega psychoanalityczna psychoterapia, konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z podstawowymi założeniami psychoanalizy. Zgodnie z tym pojęciem zakłada się, że w umyśle każdego z nas wyodrębniona jest część nieświadoma. To właśnie ona ma duży wpływ na to, co czujemy, myślimy i jakie są w nas emocje. Psychika ludzka jest zorganizowana i można w niej wyróżnić:

  • id,
  • ego,
  • superego.

Id to struktura psychiki człowieka odpowiedzialna za popędowe zachowania. Ego to część odpowiadająca za kontakt człowieka z zewnętrzną rzeczywistością. Natomiast superego to część, w której zawarte są zasady i normy. Jeżeli człowiek  jest zdrowy, oznacza to, że  wymienione wyżej części psychiki dobrze ze sobą współpracują. W sytuacji, gdy między tymi strukturami dochodzi do konfliktów, wówczas pojawiają się zakłócenia, lęki, niepokoje, depresje, tkwienie w powtarzaniu starych błędów.

Psychoterapia psychoanalityczna – jaki jest jej przebieg?

Psychoterapeuci oferują rozmaite sposoby przeprowadzenia psychoterapii psychoanalitycznej, aczkolwiek najczęściej spotykana forma to cykliczne spotkania osoby szukającej pomocy ze specjalistą. Taką pomoc oferuje m.in. Ośrodek Psychoterapii i Psychologii Klinicznej Teresa Gałązka-Bazydło z Międzyrzecza w województwie lubuskim. Ośrodek ma swój punkt również w Poznaniu, w którym  przyjmuje Zuzanna Bazydło -Włodarek i Teresa Gałązka-Bazydło. Podczas sesji terapeutycznej pacjent opowiada o tym, co przeżywa, jakie ma problemy,  emocje itp. Z kolei zadaniem terapeuty jest interpretacja znaczenia przekazanych informacji. Ważne jest, aby psychoterapeuta wykonywał to w sposób neutralny. Specjalista pomaga pacjentowi poznawać samego siebie, również funkcjonowanie w relacji, odkrywać to co nieświadome, aby zrozumieć przyczynę różnych emocji, lęków, trudności życiowych. Psychoterapia psychoanalityczna pozwala pacjentowi  nawiązać głęboką relację z psychoterapeutą, aby zrozumieć źródło trudności aż do momentu złagodzenia lub zmniejszenia wewnętrznych konfliktów w strukturach psychicznych. Zrozumienie oraz  uwolnienie i przepracowanie zablokowanych emocji daje siłę.

To właśnie dzięki psychoanalitycznej psychoterapii osoby mające problemy ze sferą psychiczną, mające trudności w kontaktach z innymi mogą dowiedzieć się więcej na swój temat, poznać sprawy, o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia lub nie chcieliśmy o nich myśleć. Warto jednak podkreślić, że poznanie przyczyny problemów, umożliwia skuteczniejszą pracę nad samym sobą, czego efektem będzie polepszenie samopoczucia. Mówiąc za Zygmuntem Freudem psychoterapia psychoanalityczna pozwala, aby na nowo nauczyć się kochać, otwierać na głębszą relację z drugą osobą i  satysfakcjonująco pracować, bez powtarzania starych błędów.