Z definicji domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych. Poszczególne placówki udzielają wsparcia określonym typom beneficjentów i do nich dostosowują swoją ofertę. Nieco inaczej wyglądać zatem będzie opieka i wsparcie udzielane w każdym z typów domu pomocy społecznej. Czym wobec tego charakteryzują się domy pomocy społecznej dla seniorów? Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy do lektury.

Kiedy senior może ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej?

Seniorzy, którzy z racji swojego wieku i chorób wymagają całodobowej opieki lub nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, mogą ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej zlokalizowanej blisko ich miejsca zamieszkania. Przykładowo, seniorzy mieszkający na Śląsku mogą starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej Senior Residence w Katowicach. Pobyt w domu pomocy społecznej może się rozpocząć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ośrodek pomocy społecznej lub inny organ decydujący.

Jakiego rodzaju wsparcie jest oferowane?

Przede wszystkim domy pomocy społecznej dla seniorów są tak zaprojektowane i wyposażone, aby ułatwić pobyt osobom z ograniczeniami ruchowymi. Domy takie muszą więc być pozbawione barier architektonicznych oraz oferować pokoje z węzłem sanitarnym, jak również dostosowanymi dla osób starszych wannami, łóżkami itp. Pensjonariusze mają w nich do swojej dyspozycji całodobową opiekę pielęgnacyjną, jak również wizyty lekarskie w razie potrzeby. Zapewnia się im także możliwość rehabilitacji. Wszelkie usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze czy też lecznicze świadczone w domu pomocy społecznej muszą być wykonywane przez  wykwalifikowany personel.

Osoby starsze powinny mieć także dostosowaną do swoich potrzeb dietę. Z tego względu zwykle oferuje się im 4-5 pełnowartościowych posiłków dziennie. Jednak ponieważ nie samych chlebem człowiek żyje, seniorzy powinni mieć także możliwość uczestnictwa w rozmaitych zajęciach i aktywnościach. Mogą to być m.in.: zajęcia kulinarne, sprawnościowo-umysłowe, dogoterapia czy muzykoterapia. Ofertę tego rodzaju posiada na przykład wspomniany poprzednio dom pomocy społecznej na Śląsku. Zajęcia tego typu pozwalają seniorom zachować pogodę ducha i sprawność intelektualną, mimo zaawansowanego wieku. Stymulowanie aktywności umysłowej to szczególnie istotny aspekt w przypadku chorych z demencją starczą, jak też z chorobą Alzheimera.