Zmysły to narzędzia wykształtowane przez organizm, które pozwalają na poznawanie świata. Uszkodzenie któregokolwiek z nich zdecydowanie pogarsza komfort życia. Problemy ze słuchem mogą być dziedziczone lub wynikać z przebytej choroby, czy też urazu. Bardzo często pojawiają się w podeszłym wieku, a ich podłożem jest proces starzenia się organizmu. Jakie istnieją rodzaje niedosłuchu i co ma największy wpływ na pojawianie się ich?

Rodzaje problemów ze słuchem

Zaburzenia słuchu najczęściej dzieli się ze względu na ich lokalizację. Różnią się przede wszystkim objawami oraz podłożem. Pierwszym z nich jest niedosłuch przewodzeniowy. Pojawia się w momencie uszkodzenia struktur przewodzących fale dźwiękowe, takich jak przewód słuchowy, błona bębenkowa oraz łańcuch kosteczek słuchowych. Najczęstszym objawem jest wyraźne pogorszenie się słuchu w zakresie dźwięków niskich. Objawami towarzyszącymi są szumy uszne oraz wycieki, będące skutkiem przewlekłego zapalenia. Drugi typ niedosłyszenia nazywamy odbiorczym i wynika z bezpośredniego uszkodzenia komórek słuchowych. Towarzyszą mu szumy i uczucie zatkanych uszu. Niedosłuch mieszany jest już ostatnią odmianą, a jego przyczyna to jednoczesne uszkodzenie elementów ucha zewnętrznego i wewnętrznego.

Poza kwalifikacją znajduje się niedosłuch czynnościowy, gdyż nie wynika z uszkodzenia żadnej struktury tego narządu. W przypadku jego występowania poziom słuchu jest niezgodny z prezentowanymi przez chorego objawami. Często towarzyszy zaburzeniom psychicznym np. schizofrenii. Jakość słuchu nie zawsze można poprawić, jednak najczęściej stosuje się w tym celu aparaty słuchowe, zabiegi chirurgiczne, czy też leczenie farmakologiczne (np. gdy zaburzenia wynikają z infekcji).

Jakie są przyczyny pogorszenia słuchu?

Przyczyn pogorszenia się słuchu u osoby z pozoru w pełni zdrowej może być wiele. Na niektóre mamy wpływ – inne niestety pojawiają się nagle i nie sposób im zaradzić. Wśród najczęstszych można wymienić przede wszystkim:

  •     powikłania po infekcjach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych;

  •     podłoże genetyczne;

  •     uraz mechaniczny;

  •     uraz akustyczny (nadmierna ekspozycja na hałas);

  •     zatrucie lekami ototoksycznymi;

  •     zaburzenia krążenia;

  •     reakcje alergiczne;

  •     choroby autoimmunologiczne.

Pogorszenie lub całkowita utrata słuchu nie zawsze pojawiają się z dnia na dzień. Bardzo często proces ten trwa latami, a problemy z właściwym słyszeniem dostrzegamy dopiero wtedy, gdy stają się dla nas uporczywe. Warto co jakiś czas wybrać się na badanie słuchu w celu skontrolowania jego jakości. Zdarza się, że osoby słabo słyszące na jedno lub dwoje uszu, nawet nie zdają sobie z tego sprawy.

W pracowni audiometrycznej Słuch-Ton znaleźć można profesjonalną pomoc w przypadku problemów ze słuchem. Dyplomowany protetyk słuchu wykona diagnostykę i ocenę audiometryczną słuchu. W Poradni przeprowadzane są badania, takie jak audiometria tonalna i mowy, impedancja ucha, czyli tympanonetria, otoemisja akustyczna, badania przewodnictwa kostnego oraz testy pozwalające ocenić korzyści użytkowania aparatów słuchowych. Specjaliści doradzą w dalszych krokach medycznych oraz pomogą w doborze właściwego aparatu słuchowego. Słuch-Ton wykonuje badania audiologiczne zarówno u dzieci, w tym noworodków, jak i u osób dorosłych.