Niepełnosprawność intelektualna u dzieci powoduje również problemy w sferze werbalnej. Rehabilitacja dzieci z oligofazją ma na celu usprawnienie mowy dziecka, by mogło zaspokoić swoją potrzebę porozumiewania się z otoczeniem. Specjaliści wykonujący tę terapię najpierw diagnozują małego pacjenta i po ustaleniu stopnia zaburzeń przystępują do pracy. Tego typu usługi rehabilitacyjne są wykonywane w Centrum Terapii Logopedycznej Katarzyna Flak.

Jakie są objawy oligofazji u dzieci?

Oligofazja występuje u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W efekcie zakłóceń w rozwoju umiejętności intelektualnych dochodzi do zaburzeń w sferze werbalnej. Charakteryzuje się m.in.:

  • ubogim słownictwem;

  • niewłaściwą artykulacją;

  • dysgramatyzmem i agramatyzmem;

  • trudnością w budowaniu zdań;

  • brakiem intonacji i właściwego tempa mowy.

To, w jakim stopniu dziecko opanowuje mowę, będzie zależało w dużym stopniu od jego możliwości intelektualnych, temperamentu, motywacji, poziomu lęku, a także od środowiska. Specjalistyczna rehabilitacja dzieci z oligofazją będzie miała w tym przypadku bardzo duże znaczenie.

Na czym polega terapia logopedyczna w oligofazji?

Przed przystąpieniem do pracy terapeutycznej konieczna jest diagnoza, ustalająca co jest podstawowym problemem danego dziecka. Logopeda przeprowadza ją według uniwersalnych procedur badawczych i jest ono bardzo szczegółowe. Przede wszystkim ustala się czy zaburzenia mowy wynikają z niepełnosprawności intelektualnej. Po zebraniu danych i weryfikacji rozpoczyna się rehabilitację u specjalisty, np. w Centrum Terapii Logopedycznej Katarzyna Flak. Jest ona ukierunkowana na stymulowanie rozwoju mowy, doskonalenie już ukształtowanej mowy oraz w miarę potrzeb korygowanie nieprawidłowości. By terapia przyniosła spodziewane rezultaty, rodzice muszą ściśle współpracować z logopedą. Trzeba pamiętać, że praca nad rozwojem mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest procesem długim i skomplikowanym, powodującym czasem zniechęcenie, dlatego osoby, które podejmują się tego typu rehabilitacji, wykazują się specjalnymi predyspozycjami.