Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym zadecydowały o zniesieniu kolejnych restrykcji. Od 4 maja 2020 mogą działać galerie handlowe, funkcjonować biblioteki i muzea, a także wraca możliwość korzystania z gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej. Wraz z uruchomieniem nowych przestrzeni rząd przygotował również wytyczne, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Rehabilitacja w trakcie epidemii COVID-19

Wraz z kolejnym etapem odmrażania gospodarki do wykonywania swojego zawodu wracają fizjoterapeuci. Kancelaria Premiera zaznacza jednak, że uruchomienie rehabilitacji nie oznacza możliwości korzystania z salonów masażu. W normalny sposób powinny pracować natomiast miejsca, w których rehabilitacji poddawane są osoby z silnymi bólami lub po odbytych zabiegach. Na pomoc mogą liczyć także pacjenci korzystający z usług fizjoterapeutycznych w domach.

Jakie są wytyczne sanitarne podczas rehabilitacji? 

Polecone przez GIS wytyczne zostały podzielone na 4 zasadnicze części:

  • bezpieczeństwo pracowników/obsługi
  • bezpieczeństwo na terenie obiektu
  • procedury podczas podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracowników/obsługi
  • procedury podczas podejrzenia zakażenia koronawirusem u pacjenta/klienta

Jakie są wytyczne sanitarne dla fizjoterapeutów? 

Każdy fizjoterapeuta przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek dokładnie przestudiować wytyczne, które obowiązują w danej placówce. Uprzednio powinien również dogłębnie zapoznać się z aktualnymi doniesieniami publikowanymi przez GIS, Ministerstwo Zdrowia i inne rzetelne źródła wiedzy na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Pomiędzy pracownikami placówki kontakt powinien zostać ograniczony do minimum, podczas spotkań zaleca się zachować dystans min. 1,5 m (tak jak w inny zakładach pracy). Harmonogram pracy powinien zostać tak ustalony, aby wiele osób nie korzystało jednocześnie z tego samego obszaru. Dotyczy to m.in. stołówek, szatni itp.

Ponadto podobnie jak w innych miejsca należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej, czyli maseczek, rękawiczek ochronnych, przyłbic itp. Dotyczy to personelu, a także pacjentów. Nie mniej ważna jest dezynfekcja powierzchni, które są często dotykane (klamki, klawiatury, poręcze).

Wywiad telefoniczny przed rehabilitacją

W Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej można znaleźć zalecenie przeprowadzenia wywiadu telefonicznego z pacjentem przed jego wizytą w placówce rehabilitacyjnej. Pomocna do tego może okazać się ankieta opublikowana na stronie gov.pl, zawierająca pytania pozwalające ustalić stopień ryzyka narażenia na chorobę.  

Pacjenci powinni otrzymać informacje na temat konkretnej godziny, w której mają się zjawić. Należy ustalić grafik w ten sposób, aby nie tworzyć duży skupisk ludzi w lub pobliżu placówki. Na terenie obiektu należy ograniczyć wszelki niepotrzebny ruch pacjentów i personelu.

Procedury podczas i po rehabilitacji

Pacjent powinien korzystać z maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos. Podczas rehabilitacji zakazuje się używania telefonów komórkowych; do sali należy wnieść jedynie najpotrzebniejsze rzeczy.

Zgodnie z zaleceniami w placówce na jedną osobę powinno przypadać 15 metrów kwadratowych; ma to zagwarantować zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pacjentami.

Po wizycie należy dokładnie zdezynfekować stanowisko wraz ze wszystkimi przedmiotami i elementami, z którymi pacjent miał kontakt. Następny pacjent może skorzystać ze stanowiska dopiero po upłynięciu odpowiedniego czasu (szczegóły powinny znajdować się na informacjach podanych przez producenta środka dezynfekującego). Zaleca się również wywietrzenie pomieszczenia przed przyjęciem kolejnego pacjenta.  

Źródło: gov.pl