Bieszczady

Najważniejsze informacje o regionie: Bieszczady

Informacje o regionie

Bieszczady to dwa pasma górskie w łańcuchu Karpat, znajdujące się w południowo-wschodniej części Polski, a także na Słowacji i Ukrainie. Bieszczady Zachodnie zajmują województwo podkarpackie, a Bieszczady Wschodnie – kraj preszowski, obwód lwowski i obwód zakarpacki. Ich nazwa może pochodzić od trackiego ludu Bessów, który według Ptolemeusza zamieszkiwał na północ od Karpat.

Najwięcej osadników napłynęło tutaj u schyłku panowania króla Kazimierza Wielkiego, wówczas to w Bieszczadach pojawili się wołoscy pasterze. W XVII i XVIII wieku tereny te przeżywały upadek gospodarczy, a osiedlali się na nich ludzie wyjęci spod prawa. Do 1947 roku, w konsekwencji powojennych repatriacji i wysiedleń Bieszczady opuściło ponad 50 tysięcy dawnych mieszkańców tych ziem – Łemków, Bojków, Niemców oraz Rusinów karpackich.

Będąc w Bieszczadach, warto jest zobaczyć zaporę w Solinie, Bieszczadzki Park Narodowy, zagrodę pokazową żubrów w Mucznem, rezerwat przyrody Sine Wiry, wodospad Szepit na potoku Hylaty, masyw górski w Połoninie Caryńskiej, park gwiezdnego nieba „Bieszczady”, muzeum kultury Bojków w Myczkowie, jezioro Solińskie, czy ruiny warownego klasztoru karmelitów bosych.
Obszar:
3 133,00 km2
Liczba ludności:
około 142 400
Liczba podmiotów gospodarczych:
7 631
Powiaty:
sanocki, leski, bieszczadzki