Jura Krakowsko-Częstochowska

Najważniejsze informacje o regionie: Jura Krakowsko-Częstochowska

Informacje o regionie

Jura Krakowsko-Częstochowska to makroregion geograficzny, którego właściwa nazwa to Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Nazywana jest również Jurą Krakowską, Jurą Polską, Jurą oraz Wyżyną Krakowsko-Wieluńską. Jest położona w południowej Polsce, na wschodzie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, w zachodniej Małopolsce. Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty.

Wyżyna ta tworzy pas o długości około 80 kilometrów kwadratowych, pomiędzy Krakowem a Częstochową. Obejmuje Wyżynę Częstochowską, Wyżynę Olkuską, Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński. Wielokrotnie była ona dnem morza, przez co powstawało wiele warstw skały, a typowe dla niej są wapienne wzniesienia powstałe w wyniku silnych procesów krasowych.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to świetne miejsce na urlop dla osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu. Znajdziemy tu zarówno atrakcje przyrodnicze, jak i obiekty historyczne. W Jurze warto zobaczyć jezioro krasowe w Kusiętach, góry Towarne, aleję klonową w Złotym Potoku, czy skalne miasto i Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu.
Obszar:
3 620,00 km2
Liczba ludności:
około 434 000
Liczba podmiotów gospodarczych:
45 695
Powiaty:
krakowski, olkuski, częstochowski, zawierciański, myszkowski