Warmia

Najważniejsze informacje o regionie: Warmia

Informacje o regionie

Warmia to kraina historyczna położona w północnej części Polski, na obszarze trzech mezoregionów fizycznogeograficznych: Równiny Warmińskiej, Równiny Orneckiej i Pojezierza Olsztyńskiego. Znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, a niegdyś stanowiła księstwo warmińskie. Nazwa „Warmia” pochodzi od nazwy pruskiego plemienia Warmów, zamieszkujących te terytoria.

Po raz pierwszy pod kontrolą Polski Warmia znalazła się w 1454 roku, wcześniej należąc do króla duńskiego, a później do Zakonu Krzyżackiego. Na początku była częściowo autonomicznym księstwem warmińskim i dopiero po układzie piotrkowskim została całkowicie wcielona do Korony. Warmia po I rozbiorze Polski włączona została do Królestwa Prus i znalazła się w jego nowo powstałej prowincji Prusy Wschodnie.

Wybierając się na wakacje na Warmię, warto zobaczyć zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, wraz ze znajdującym się w nim oryginalnym instrumentem obserwacyjnym Mikołaja Kopernika, Wzgórze Katedralne we Fromborku, zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku, sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, czy skansen miejski w Dobrym Mieście.
Obszar:
6 360,00 km2
Liczba ludności:
około 440 000
Liczba podmiotów gospodarczych:
33 184
Powiaty:
Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, bartoszycki, braniewski, lidzbarski