Podlasie

Najważniejsze informacje o regionie: Podlasie

Informacje o regionie

Podlasie jest historyczną krainą Polski, położoną w północno-wschodniej części kraju, na Nizinie Podlaskiej. Obejmuje centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiego i wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Nazwa „Podlasie” może oznaczać „kraj znajdujący się blisko lasów”, lub pochodzić od plemienia Lachów, zamieszkujących okolice tych terenów.

W X-XI wieku tereny dzisiejszego Podlasia wchodziły w skład państwa polskiego pierwszych Piastów. Do XV wieku były to tereny sporne między Mazowszem, Litwinami i książętami ruskimi. Po podpisaniu unii lubelskiej w 1569 roku, znalazło się w składzie Królestwa Polskiego jako województwo podlaskie. W 1795 roku podczas III rozbioru Polski Podlasie zostało podzielone wzdłuż Bugu między Prusy i Austrię.

Będąc na Podlasiu, warto zobaczyć takie atrakcje turystyczne i przyrodnicze jak zalew w Sokółce, zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku, Rezerwat Przyrody Krzemianka w Puszczy Knyszyńskiej, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, arboretum w Kopnej Górze, Narwiński Park Narodowy, miasto Tykocin, czy europejską wioskę Bociania.
Obszar:
14 070,00 km2
Liczba ludności:
około 866 000
Liczba podmiotów gospodarczych:
56 131
Powiaty:
Białystok, białostocki, augustowski, sokólski, bielski, siemiatycki, hajnowski, moniecki, bialski, Biała Podlaska, łosicki