Kujawy

Najważniejsze informacje o regionie: Kujawy

Informacje o regionie

Kujawy to kraina historyczna i region etnograficzny w środkowej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim, w dorzeczu środkowej Wisły i górnej Noteci. Zajmuje teren województwa kujawsko-pomorskiego na północy i wielkopolskiego na południu. Kujawy rozdziela się etnograficznie na Kujawy wschodnie ze stolicą we Włocławku i zachodnie ze stolicą w Inowrocławiu. Graniczą na północy z Pomorzem Gdańskim, na zachodzie z Wielkopolską, a na wschodzie z Mazowszem.

Na Kujawach występują najstarsze ślady osadnictwa w całej Polsce. Tereny te związane są z plemieniem Goplan, którzy tworzyli strukturę plemienną z głównymi ośrodkami w Gnieźnie i Kruszwicy. Nazwa „Kujawy” pojawia się po raz pierwszy w 1136 roku w Bulli gnieźnieńskiej. Do upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów istniał podział Kujaw na dwie części. W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku Królestwo Prus zagarnęło znaczną część województwa inowrocławskiego i zachodnią część województwa brzesko-kujawskiego.

Będąc na Kujawach, koniecznie trzeba zobaczyć jezioro Gopło, Nadgoplański Park Tysiąclecia, romańskie kolumny w Strzelnie, kolegiatę w Kruszwicy czy świątynię w Kościelcu Kujawskim na Szlaku Piastowskim, tężnie w Ciechocinku oraz tężnie solankowe w Inowrocławiu, czy Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.
Obszar:
10 500,00 km2
Liczba ludności:
około 1 492 000
Liczba podmiotów gospodarczych:
92 821
Powiaty:
Bydgoszcz, Toruń, bydgoski, inowrocławski, toruński, Włocławek, nakielski, żniński, włocławski, lipnowski, aleksandrowski, mogileński, radziejowski
Newsletter