Góry Świętokrzyskie

Najważniejsze informacje o regionie: Góry Świętokrzyskie

Informacje o regionie

Góry Świętokrzyskie to niski łańcuch górski znajdujący się w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej, na Wyżynie Małopolskiej. Obok Sudetów są jednym z najstarszych łańcuchów górskich w Europie, wypiętrzone w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. Znajdują się w województwie świętokrzyskim.

Klimat Gór Świętokrzyskich zdecydowanie odróżnia się od otaczających je regionów. Średnia temperatura roczna jest w nich o 1-2 stopnie Celsjusza niższa, średnia suma opadów sięga nawet 900 milimetrów rocznie, a najwyższe szczyty są pokryte śniegiem od listopada do kwietnia. Z geologicznego punktu widzenia, jest to jeden z najważniejszych obszarów w Europie.

Na terenie Gór Świętokrzyskich utworzono park narodowy, kilka parków krajobrazowych, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. Są to Świętokrzyski Park Narodowy, Jeleniowski, Cisowsko-Orłowiński, Suchedniowsko-Oblęgorski, Sieradowicki i Chęcińsko-Kilecki Park Narodowy i takie rezerwaty jak Jaskinia Raj, Bukowa Góra, Kamień Michniowski, Góra Miedzianka oraz Obszary Natura 2000, przykładowo: Ostoja Jeleniowska, Łysogóry, Lasy Cisowsko-Orłowińskie.

W Górach Świętokrzyskich warto zobaczyć miejsca i atrakcje takie jak Klasztor na Świętym Krzyżu, Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, Zamek Królewski w Chęcinach, muzeum minerałów i skamieniałości w Świętej Katarzynie, Osada Średniowieczna w Kucie Szklanej, Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom, czy starożytna osada w Nowej Słupi.
Obszar:
4 190,00 km2
Liczba ludności:
około 528 000
Liczba podmiotów gospodarczych:
32 648
Powiaty:
Kielce, kielecki, staszowski, opatowski
Newsletter