Roztocze

Najważniejsze informacje o regionie: Roztocze

Informacje o regionie

Roztocze to kraina geograficzna znajdująca się w południowo-wschodniej części Polski i części Ukrainy. Łączy ona Wyżynę Lubelską z Podolem, oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. Leży na Wyżynie Lubelsko-Lwowskiej i zajmuje województwo lubelskie i podkarpackie w Polsce oraz obwód lwowski na Ukrainie. Składa się z trzech mezoregionów: Roztocze Zachodnie, Roztocze Środkowe i Roztocze Wschodnie.

Pierwotna przyroda była chroniona na tych terenach już od XVI wieku, kiedy to powstał zwierzyniec, obok dzisiejszego miasta o tej samej nazwie. Występują tu rzadkie gryzonie, ptaki, płazy i gady. Flora Roztocza jest zróżnicowana w zależności od rzeźby, gleb i klimatu i obejmuje lasy liściaste lipowo-grabowe i bukowo-jodłowe, bory jodłowe i sosnowe.

W XI wieku większość Roztocza znajdowała się na terenach Rusi. W okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów te tereny były zamieszkiwane głównie przez ludność polską na zachodzie, ukraińską na wschodzie, a także żydowską. Po rozbiorach Roztocze znalazło się w granicach Austrii, a w 1809 roku jego północną część włączono do Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Kongresowego.

Będąc na Roztoczu warto zobaczyć miejsca i atrakcje takie jak wioska letniskowa Susiec, rezerwat Nad Tanwią, gdzie znajdziemy małe wodospadziki na rzece Tanwii, drewniany młyn na Wieprzu z XIX wieku, Muzeum Parafialne w Krasnobrodzie, Kościół Na Wyspie w Zwierzyńcu i cerkiew świętego Mikołaja z końca XIX wieku w Tomaszowie Lubelskim. Warto również odwiedzić Roztoczański Park Narodowy oraz Krasnobrodzki Park Narodowy.
Obszar:
2 926,00 km2
Liczba ludności:
około 339 500
Liczba podmiotów gospodarczych:
15 814
Powiaty:
biłgorajski, Zamość, tomaszowski, zamojski