Gaśnica to podstawowy środek przeciwpożarowy. Należy jednak pamiętać o tym, że jej posiadanie to nie wszystko. Musi być ona odpowiednio konserwowana, a także przechodzić okresową legalizację, którą zapewnia przedsiębiorstwo Am-Tech. Regularne przeglądy pozwalają uniknąć kosztownych kar finansowych. Na czym polega ten proces i jak często należy go wykonywać?

Na czym polega legalizacja gaśnic?

Obecność w budynku gaśnicy stanowi gwarancję bezpieczeństwa. W przypadku pożaru pozwala szybką reakcję i możliwość ugaszenia go w początkowym stadium. Jest to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy wspomniane urządzenie gaśnicze jest w pełni sprawne. Aby to sprawdzić, warto skorzystać z usług firmy Am-Tech. Oferowane przez nich przeglądy gaśnic obejmują sprawdzenie stanu technicznego, ewentualne naprawy oraz działania legalizujące. Są także zakończone podpisaniem odpowiedniego protokołu, poświadczającego przydatność do użycia. Jak radzi specjalista:

Regularne przeprowadzanie legalizacji jest o tyle ważne, że gaśnica może się samoistnie uszkodzić, rozprężyć lub rozszczelnić. Tym samym stanowić będzie nie tylko zagrożenie dla mienia, ale także zdrowia osób znajdujących się w danym budynku.

Jak często należy robić legalizację?

Częstotliwość konserwacji urządzeń gaśniczych określona została w dedykowanym Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Dotyczą one zarówno wyposażenia budynków, jak i samochodów. Zgodnie z dokumentem, legalizacja gaśnic powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Działania konserwacyjne mają na celu utrzymanie środka w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym jego skutecznie działanie w razie potrzeby. Sprawdzanie tego regularnie to obowiązek każdego właściciela budynku i samochodu. Wpływa to znacząco na komfort psychiczny w sytuacji mogącego się zdarzyć zagrożenia pożarowego. Warto także pamiętać, że co pięć lat należy bezwzględnie wymienić urządzenia gaśnicze na zupełnie nowe. Po tym czasie tracą one swoje właściwości i stają się bezużyteczne.