czas czytania: 6 min

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne realizowane przez biura projektów

ekspertyzy techniczne

Wszelkie inwestycje budowlane wymagają spełnienia odpowiednich warunków. Biura projektowe oferują usługi wydawania ekspertyz budowlanych i opinii technicznych. Wydanie ekspertyz jest potrzebne w przypadku uszkodzenia, przeciążenia konstrukcji albo nieszczęśliwych wypadków. Natomiast ocena stanu technicznego jest wymagana w przypadku modernizacji, rozbudowy, planowania budowy lub zmiany sposobu eksploatacji.

Dlaczego ekspertyzy budowlane są takie ważne?

Zarządzanie projektem budowlanym jest niezwykle istotne. Dlatego dobrze jest skorzystać z fachowej pomocy, w celu oceny faktycznego stanu technicznego i zakresu np. prac remontowych, poprzez wykonane oględziny oraz obliczenia. Ekspertyza budowlana dachu lub stropu pozwala zadecydować, czy i jak bardzo należy wzmocnić konstrukcje. Ich wykonanie jest również niezbędne w ustaleniu, czy części konstrukcyjne nie są uszkodzone i nadają się wciąż do użytku.

Kiedy wykonuje się ekspertyzy budowlane?

Biura projektów wykonują analizy wyznaczające przyczyny i sposoby rozwiązania problemów, które wynikają m.in. z:

 • Zgięć konstrukcji oraz jej odchyleń (od pionu),
 • Zmian w częściach strukturalnych: zarysowań, odspojeń czy spękań,
 • Zniszczeń i awarii: budowlanych, węzłów, podpór czy w przypadku wyboczenia prętów,
 • Niewłaściwej izolacji termicznej,
 • Nieszczelności: zadaszeń, obróbek blacharskich oraz izolacji (pionowych i poziomych).

Co opisuje ekspertyza budowlana?

Ocena stanu budynku jest możliwa dzięki badaniom, obliczeniom wytrzymałości: ścian, stropów, elewacji czy fundamentów, a także innych części konstrukcji. Powinna również uwzględniać materiały, z których wybrane elementy zostały wykonane. Zazwyczaj dokonuje ich rzeczoznawca budowlany.

Określa przede wszystkim takie możliwości jak:

 • Dociążenia konstrukcji,
 • Zmiany zastosowania,
 • Nadbudowy oraz rozbudowy.

Jej uzupełnienie stanowi wykaz uszkodzeń, powody ich powstania oraz zalecenia odnośnie do ich potencjalnych napraw, osuszeń albo ociepleń budynku oraz wzmocnień.

Czym jest opinia techniczna?

Ekspertyza budowlana może przybierać formę ekspertyzy technicznej lub stanu technicznego budynku. Opinia techniczna oznacza ocenę stanu budynku. Opiera się na odpowiednio przeprowadzonym przeglądzie oraz początkowej dokumentacji projektowej. Zazwyczaj zawiera ocenę:

 • Zjawisk: występujących podczas procesu projektowania,
 • Rozwiązań,
 • Wykonania,
 • Eksploatacji obiektów budowlanych.

Może się również składać z oceny:

 • Części konstrukcji,
 • Danych elementów ogólnobudowlanych,
 • Rozwiązań: technologicznych czy materiałowych,
 • Nakładów finansowych.

Na wynik i przebieg wydania opinii wpływa doświadczenie wybranego eksperta. Wydaje ją na podstawie przeglądu budynku oraz udostępnionej dokumentacji.

Jeśli zatem planujesz zakup danej nieruchomości, remont lub zmianę metody eksploatacji wybranego obiektu budowlanego, lub zaobserwowałeś zniszczenia konstrukcji, koniecznie skorzystaj z usług oferowanych przez biura projektów. Ekspertyzę lub opinię techniczną należy wykonać jeszcze przez rozpoczęciem prac. Za ich wystawienie odpowiada rzeczoznawca budowlany lub specjalista z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.