czas czytania: 7 min

Wszystko o usługach geodezyjnych i uprawnieniach geodetów!

Wszystko o usługach geodezyjnych i uprawnieniach geodetów!

Usługi geodezyjne to nieodłączny etap budowy domu. Biura geodezyjne oferują szereg usług, które są ważne podczas prac budowlanych czy modernizacyjnych. Dlatego też warto znać ich zakres oraz cennik najpopularniejszych usług. Pomiary i wytyczanie budynku to tylko najważniejsze zadania, jakimi zajmują się geodeci. Z naszego przewodnika dowiesz się więcej o usługach geodezyjnych!

Zakres uprawnień geodezyjnych

Uprawnienia geodezyjne dokładnie określa rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej, obowiązujące od 16 stycznia 1984 roku w zmienionej wersji od 1991 roku.

Usługi geodezyjne i kartograficzne wymagają specjalnych wymagań zawodowych. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie:

Pomiarów tzw. sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

 • Podstawowych pomiarów,
 • Obsługi inwestycji,
 • Fotogrametrii (np. naziemnej) i teledetekcji,
 • Organizacja obszarów leśnych i rolnych,
 • Określenie prawnego stanu nieruchomości: sporządzanie potrzebnej dokumentacji,
 • Podziały gruntów oraz ich rozgraniczanie.

Podział usług geodezyjnych

Z usług geodezyjnych korzysta się najczęściej na początkowym etapie planowania budowy domu. Do najpopularniejszych zadań geodety należą:

         1. Wytyczanie budynku.

 • Wytyczanie osi budynku, punktów głównych i osi ścian zewnętrznych,
 • Wytyczanie przebiegu ścian wewnętrznych,
 • Wytyczanie kształtu naziemnego tarasu,
 • Zaznaczanie poziomu zerowego: posadowienia posadzki.

Do wytyczania budynku lub działek geodeci używają znaków geodezyjnych albo ław drutowych.

        2. Adaptacja i sporządzanie map.

Po sprawdzeniu wymiarów, kontroli stanu oraz naniesieniu poprawek na działce geodeta uzupełnia mapy o brakujące części. Usuwa również nieaktualne elementy. W ten sposób powstaje mapa stworzona dla celów projektowych (w skali 1:500). Powstała mapa zawiera:

 • Wyznaczenie granic,
 • Lokalizację działki,
 • Rysy obecnych i planowanych obiektów,
 • Składniki uzbrojenia terenu,
 • Metody odprowadzania albo oczyszczania ścieków.

      3. Wykonywanie pomiarów określonych obiektów: np. pod budowę dróg.

Do wykonywania usług geodezyjnych stosuje się archiwalną dokumentację oraz specjalistyczny sprzęt. W tym celu używa się:

 • Tachimetrów,
 • Niwelatorów,
 • Komputera z oprogramowaniem geodezyjnym,
 • GPS.

Ile kosztują usługi geodezyjne?

Cennik usług geodezyjnych jest inny na różnych obszarach kraju oraz stopnia doświadczenia przedstawicieli biura geodezyjnego. Wpływa na nie:

 • Lokalizacja,
 • Wielkość nieruchomości,
 • Liczba: rozdzielanych lub scalanych działek,
 • Poziom skomplikowania przypadku.

Początkowy etap budowy domu lub modernizacji wiąże się z wieloma założeniami. Dzięki usługom geodetów i kartografów możliwe będzie zaplanowanie budynku oraz granic działki. Po tym będzie można przejść do prac budowlanych i postawienia fundamentów. Z usług geodezyjnych korzysta się również na końcowym etapie, przy przekazywaniu do odpowiedniego organu tzw. operatu kolaudacyjnego. Nazywa się tak potrzebny pakiet dokumentów, na które składają się m.in. dziennik budowy oraz wszelkie protokoły. Wykorzystanie przez fachowca specjalistycznego sprzętu i technologii wpływa na jakość wykonania usługi.