Nadzór geologa zapewnia wiedzę na temat stanu gruntów i wód na danym obszarze. Dzięki wsparciu specjalistów z ZHP Geolog można upewnić się, co do możliwości ingerencji na swojej działce i zaplanować bezpieczną budowę domu. Dlaczego badania geotechniczne są tak ważne?

Badania gruntu na potrzeby inwestycji

Inwestycja budowlana jeszcze zanim się zacznie, wymaga dopilnowania dziesiątek formalności, które umożliwią bezpieczną i zgodną z prawem budowę. Jednym z elementów, które będą istotne zarówno przy wykonywaniu projektu, jak i kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę są badania gruntu.

Jeden z przedstawicieli ZPH Geolog z Koszalina wyjaśnia:

Nasi specjaliści z zakresu geologii wykonują potrzebne badania, pomiary, obserwacje i wyliczenia, a także sondowania i odwierty, które umożliwiają określenie rzeczywistej sytuacji wodno-gruntowej na danym terenie. Dzięki takim działaniom można dokładnie poznać jakość gruntów, ich zagęszczenie i możliwości ingerencji, a także podobne informacje na temat wód gruntowych.

Celem takich działań jest między innymi odpowiednie umiejscowienie obiektów na działce. Znając dokładną sytuację wodno-gruntową można uniknąć późniejszych problemów z konstrukcją, w tym pękania ścian, zapadania się fundamentów, czy też pojawiania się wilgoci wynikającej z wysoko umiejscowionej tafli wód gruntowych.

Opinia geotechniczna wydawana przez ekspertów z Koszalińskiej firmy Geolog jest obowiązkowym elementem dokumentacji projektowej każdego obiektu budowlanego.

Monitoring wód podziemnych

Wody podziemne są wyjątkowo istotnym bogactwem, dlatego obserwacja ich stanu, jakości, ruchu, składu i ewentualnych zmian jest bardzo ważna. W Polsce monitoring wód podziemnych prowadzi się na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Wykonywaniem punktów obserwacji w tym studni czy piezometrów, a także późniejszą obserwacją, analizą i wyciąganiem wniosków zajmują się specjaliści z dziedziny geologii, których znaleźć można w ZPH Geolog.

Celem prowadzenia monitoringu wód podziemnych jest przede wszystkim bieżący dostęp do informacji o ich stanie. Skutkiem tego jest możliwość opracowania i realizowania działań, których zadaniem jest likwidacja lub ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na wody podziemne. Co więcej, stała obserwacja umożliwia szybkie wykrywanie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych, jak chociażby gwałtowny spadek jakości, czy poziomu lub pojawienie się szkodliwych pierwiastków w składzie.