Działalność człowieka w coraz większym stopniu ingeruje w środowisko naturalne. Proces ten dotyczy również budownictwa. Jednak wzrost świadomości ekologicznej przekłada się na ocenę budynków także pod tym kątem. Dlatego coraz powszechniejsza staje się dbałość o zachowanie maksimum komfortu przy minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Na czym polega ocena ekologiczna w systemie BREEAM prowadzona przez Pracownię Projektową Magdaleny Loose? 

Na czym polega system BREEAM?

Celem analizy ekologicznej budynku jest dokonanie oceny jego oddziaływania na środowisko. Istnieje szereg kryteriów, na których podstawie jest ona dokonywana. Jednym z najbardziej popularnych jest system BREEAM, czyli Builiding Research Establishment Enwironmental Assessment Method, który działa od 1990 roku i jest obecnie stosowany w ponad 70 krajach świata. Początkowo dotyczył on jedynie nowo budowanych biurowców. Obecnie ocenie mogą podlegać również budynki już istniejące oraz modernizowane, a certyfikat BREEAM można uzyskać dla obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych czy centrów handlowych. Procedura wymaga zatrudnienia asesora BREEAM oraz między innymi Ekologa. Usługę Ekologa świadczy Pracownia Projektowa Magdaleny Loose. 

Jakie korzyści daje system BREEAM?

System BREEAM ocenia budynek w kilku kategoriach. Uwzględnia lokalizację obiektu i jego otoczenie, w tym także jakość powietrza i ilość terenów zieleni. Bierze pod uwagę istniejącą infrastrukturę, dostępność ścieżek rowerowych i transportu publicznego. Analizowany jest również rodzaj użytych materiałów budowlanych i zastosowanych rozwiązań technicznych. Niezwykle ważnym aspektem jest energooszczędność, w tym stopień termoizolacji i sposób ogrzewania czy ograniczenie zużycia wody. Analizowane są także czynniki wpływające na komfort mieszkańców lub użytkowników tj. dostateczne doświetlenie pomieszczeń i poziom hałasu. Uzyskany certyfikat realnie podnosi  wartość budynku, a jednocześnie daje możliwość obiektywnego porównania różnych obiektów.  

Pracownia Projektowa Magdaleny Loose

Pracownia Projektowa Magdaleny Loose z siedzibą w Gdańsku prowadzi działalność od ponad 18 lat. Oferta firmy kierowana jest zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i do osób prywatnych. Wieloletnie doświadczenie w branży przekłada się na najwyższą jakość podejmowanych działań. Pracownia Projektowa Magdaleny Loose świadczy usługi w zakresie projektowania terenów zieleni. Przyjmuje zlecenia na sporządzanie wniosków o wycinkę i projektów nasadzeń zastępczych. Przedsiębiorstwo Magdaleny Loose prowadzi również nadzory inwestorskie, przygotowuje opinie dendrologiczne, wykonuje inwentaryzacje terenów zieleni, a także sporządza analizy ekologiczne w systemie BREEAM. Podejmując współpracę z Pracownią Projektową Magdaleny Loose, możesz liczyć na pełen profesjonalizm i terminową realizację zleceń.