Wzniesienie budynku takiego jak dom jednorodzinny to wieloetapowy proces, który jest trudny w realizacji. Wykonawcy i podwykonawcy muszą działać zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami projektowymi, co dotyczy m.in. precyzyjnego rozmieszczania elementów konstrukcyjnych w wyznaczonych miejscach na działce. Po zakończeniu prac niezbędna jest z tego względu inwentaryzacja powykonawcza – jak przeprowadza ją Torgeo?

Czy inwentaryzacja powykonawcza domu jest konieczna?

Kontrola zgodności wzniesionego obiektu z planem oraz dokumentacją złożoną w urzędach jest obecnie niezbędnym etapem realizacji inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego. Pozytywna opinia wystawiona przez geodetę z uprawnieniami, którą potwierdza składany przez niego operat, umożliwia rozpoczęcie użytkowania wspomnianej nieruchomości. Jak podkreślają specjaliści z firmy Torgeo, inwentaryzacja powykonawcza to szereg pomiarów wykonywanych za pomocą profesjonalnych narzędzi geodezyjnych.

Wyniki takich analiz są skrupulatnie odnotowywane, a następnie porównywane z założeniami projektowymi. Oprócz operatu geodeta uprawniony dostarcza również dokumentację potrzebną do wprowadzenia zmian na mapę zasadniczą obowiązującą dla danego terenu. Ukończenie wszystkich wymienionych czynności daje możliwość zaktualizowania takiego opracowania kartograficznego poprzez wskazanie nowo powstałej infrastruktury na wybranej posesji.

Jak przeprowadza się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą domu?

Cały proces badania zgodności gotowego obiektu z przyjętym planem inwestycji jest dość skomplikowany. Po wykonaniu pomiaru bieżącego dla zasypywanych w gruncie elementów instalacji geodeta przeprowadza końcową analizę zbudowanego już domu. To z kolei oznacza pozyskanie danych na temat zmian w zakresie zagospodarowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W ten sposób właściciel budynku dowiaduje się, jaki jest rzeczywisty metraż wzniesionej na jego terenie konstrukcji.

W ramach wspomnianej inwentaryzacji powykonawczej, czyli realizowanych pomiarów, firma geodezyjna Torgeo przygotowuje mapę i szkic sytuacyjny. Dokumentację tę należy następnie złożyć w odpowiednich urzędach, a kopie materiałów otrzymuje sam inwestor lub, jeśli wybierze inaczej, kierownik budowy. Poprawne wykonanie zadań na opisywanym etapie wznoszenia domu jednorodzinnego jest niezwykle istotne w kontekście legalności jego użytkowania. Zapewnia ponadto dostęp do kluczowych informacji technicznych na temat samej nieruchomości. Krótki czas realizacji zleceń inwentaryzacji powykonawczej i pełen profesjonalizm podczas jej przeprowadzania gwarantuje firma Torgeo.