Utrzymanie wysokiego stanu technicznego kanalizacji wiąże się z koniecznością wykonywania jej konserwacji, w tym czyszczenia np. metodą hydrodynamiczną WUKO. Niebywale ważna jest też inspekcja przewodów kanalizacyjnych, którą przeprowadza się w różnych sytuacjach. O tym, a także o samej technologii monitoringu TV kanalizacji można przeczytać w dalszych częściach artykułu. Zdradzamy również w nim, komu warto zlecić inspekcję z użyciem innowacyjnego sprzętu.

Na czym polega inspekcja instalacji kanalizacyjnych?

Inspekcje instalacji kanalizacyjnych możliwe są dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury asenizacyjnej. Stanowią je specjalistyczne kamery – o niewielkich rozmiarach idealnych do przeglądu rur o małych średnicach, a także w modelach samojezdnych, pozwalających na dokładne obejrzenie przewodów wraz z pomiarem ich spadków. Wiele zestawów składa się zatem na:

  • wideoskopy,

  • sondy,

  • kable HDMI i USB,

  • zasilacze sieciowe,

  • ekrany LCD.

Dodać warto, że najlepsze kamery inspekcyjne do inspekcji kanalizacji są w 100% odporne na wodę, gwarantując również regulowane podświetlenie, funkcję zoom od makro do mikro oraz wysoką prędkość przetwarzania obrazu wraz z jego rejestrowaniem do późniejszego odczytu. 

Kiedy należy przeprowadzić inspekcję kanalizacji?

Inspekcja kanalizacji metodą monitoringu TV powinna być wykonywana regularnie, nawet kilka razy w roku. Tylko w ten sposób można zaplanować odpowiednią ilość zabiegów czyszczenia przewodów kanalizacyjnych oraz zapobiec tworzeniu się niebezpiecznych zatorów. Oczywiście nowoczesne kamery asenizacyjne przydają się również wtedy, kiedy zaistnieje prawdopodobieństwo zatkania światła przewodów lub podejrzenie ich uszkodzenia. Inspekcja kanalizacji doskonale sprawdza się zatem przy lokalizowaniu wewnętrznych uszkodzeń rur oraz do stwierdzania wad w ich ułożeniu. Kiedy jeszcze monitoring TV kanałów jest przydatny?

Inspekcja instalacji kanalizacyjnych zlecana jest często przy remontach, modernizacjach, przeglądach oraz odbiorach przewodów. Warto przy tym podkreślić, że mowa nie tylko o kanałach komunalnych o dużych średnicach, ale także o przyłączach instalacyjnych do zlewów, umywalek, wanien, zestawów WC czy różnych urządzeń przemysłowych.

Komu zlecić monitoring TV kanalizacji?

Monitoringiem TV kanalizacji zajmują się różnego rodzaju firmy asenizacyjne, w tym pogotowia kanalizacyjne świadczące usługi nawet wieczorami, nocą oraz w święta. To właśnie takim podmiotom  można zlecić doraźną lub stałą opiekę nad większymi przewodami komunalnymi i przemysłowymi, a także nad przyłączami do budynków np. domów jednorodzinnych.

Przykładem szeroko wyspecjalizowanego pogotowia kanalizacyjnego jest firma HYDRO SEB, która działa na terenie całego województwa śląskiego. Tego typu pracownie często łączą usługę inspekcji kanalizacji wraz z ich czyszczeniem metodą hydrodynamiczną WUKO. W przypadku podejrzenia rozszczelnienia przewodów zlecić można takim firmom również zadymienie rur. Taka usługa pomaga zlokalizować też źródło nieprzyjemnych zapachów.