Czy budowa studni głębinowej w ogrodzie przydomowym wymaga projektu?

Materiał partnera
2019-07-09
studnia

Odpowiedź na pytanie, czy studnia głębinowa w przydomowym ogrodzie wymaga projektu i pozwolenia na budowę, brzmi: tak. Jest to związane z koniecznością stworzenia bezpiecznej dla użytkowania ludzkiego konstrukcji, która pozwoli wydobywać przebadaną wodę. Projekt ważny jest również dla samego posadowienia gruntu, oraz dla doboru odpowiedniej armatury. Dowiedz się zatem, z czego składa się projekt studni głębinowej.

Ekspertyzy geotechniczne i nie tylko

Przed wykonaniem studni głębinowej w ogrodzie przydomowym, wielokrotnie należy przeprowadzić szereg analiz bezpośrednio wpływających na inwestycję, jak i tych mających swój pośredni udział. Mowa zatem o badaniach geotechnicznych gruntu, aby określić poziom jego nośności; o sondowaniu głębokich warstw gruntu w poszukiwaniu żyły wodnej; a także o ekspertyzach/świadectwach energetycznych, które pozwolą określić, jaki osprzęt przyłączeniowy zastosować, a także, jak dużo wody uda się dzięki studni pozyskać, bez konieczności korzystania z miejskich wodociągów. Szereg badan – co warto podkreślić – ma zatem zadanie spełnienia idei bezpieczeństwa użytkowego, wysokiej funkcjonalności, opłacalności inwestycji, oraz proekologiczności.

Projekt studni głębinowej

Po szczegółowych wizjach lokalnych, a niekiedy nawet po badaniach laboratoryjnych np. gleby, dochodzi do etapu precyzyjnego projektowania studni, co jest ważne dla uzyskania pozwolenia na budowę – przy studniach o poborze dziennym wody przekraczającym 5 metrów sześciennych na dobę. Opracowanie takie najczęściej składa się z części opisowej, z części technicznej i rysunkowej, z części obliczeniowej, a niekiedy nawet z wizualizacyjnej oraz dokumentacji zdjęciowej. Najważniejszymi punktami projektowymi, są jednak zawsze: Cel i zakres opracowania; który może dotyczyć np. wylania fundamentu pod obudowę studni, posadowienia prefabrykowanej obudowy studziennej oraz przyłączenie armatury pompowej, zainstalowania pompy głębinowej oraz rury pompowej, wykonania wykopu pod rurociąg tłoczny oraz wykonanie połączeń rurowych, a także doprowadzenia kabla zasilającego, kabli sterowniczych i pomocniczych. Drugim istotnym punktem jest Istniejący stan zagospodarowania terenu; w skali 1:1000, z uwzględnieniem uzbrojenia: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji.

Prace wykonawcze

Dopiero po przeprowadzeniu prac przez geologa, a także po przygotowaniu projektu i uzyskaniu administracyjnych zgód, można przejść do prowadzenia inwestycji. W uproszczeniu całe działanie polega na wykonaniu odwiertu przez wykwalifikowanych studniarzy, na osadzeniu filtra i rur, na doborze oraz zabudowie pompy głębinowej, a następnie zbadaniu czystości wody. Po zakończonej inwestycji ważny jest również okresowy przegląd, czyszczenie oraz serwis. Wszystkie wymienione te działania, oferuje zaś firma Trustinvest, która zawsze dba, aby klienta uzyskał nowoczesną studnię głębinową z dużą ilością czystej i przede wszystkim darmowej wody!

Opracowanie artykułu:

Trustinvest sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 48, 62-200 Gniezno wielkopolskie
e-mail
www