W obecnych czasach coraz więcej osób poszukuje sposobów na obniżenie opłat za media poprzez zwiększanie efektywności energetycznej budynków. Powodem wybranego kierunku przez społeczeństwo są podwyżki cen za energię elektryczną i paliwa służące do ogrzewania budynków. Inwestycja w zwiększenie izolacyjności przegród oraz wykorzystująca instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) niesie za sobą wiele korzyści nie tylko finansowych ale również przyczynia się do poprawy środowiska co w konsekwencji wpływa na zdrowie ludzkie. Wykorzystanie rozwiązań redukujących szkodliwą emisję do atmosfery z zakresu OZE (np. pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kotłownie na biomasę) czy też obniżających zapotrzebowanie energetyczne budynku jest bardzo preferowana przez UE oraz Rząd. Na rynku funkcjonują przedsiębiorstwa, które specjalizują się prowadzeniu inwestycji związane z przygotowaniem dokumentów do pozyskania środków zewnętrznych z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz na instalacji OZE w sektorze publicznym i MŚP. Najważniejszymi opracowaniami są audyty: energetyczny i elektroenergetyczny.

Audyt elektroenergetyczny i energetyczny

Audyt energetyczny jest analizą pozwalającą nam na uzyskanie informacji na temat aktualnego zapotrzebowania obiektu na energię cieplną. Audyt przeprowadza wyspecjalizowana jednostka, która następnie przekazuje wyniki właścicielowi obiektu. Dzięki temu możliwe jest określenie, na co i w jakich ilościach zużywana jest energia w danym budynku oraz w jaki sposób poprawić efektywność energetyczną tego obiektu. Celem jest zużywanie jak najmniejszej ilości energii cieplnej.

Natomiast audyt elektroenergetyczny jest procedurą, która polega na analizie możliwości, które przyczynią się do redukcji zużywanej energii elektrycznej. Podczas tego badania bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie wszystkich układów zasilania występujących w obiekcie, a co za tym idzie także ich sprawności i stanu technicznego.

Przygotowanie niezbędnych dokumentacji

Każdy podmiot z sektora publicznego lub MŚP poszukuje alternatyw związanych ze zużywaną energią. Coraz więcej inwestorów decyduje się na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej, fotowoltaiką czy pompami ciepła w swoich obiektach, gdyż można uzyskać na nie dofinansowanie. Pomocy w pozyskaniu dofinansowania mogą udzielić nam specjalistyczne firmy projektowo-konsultingowe, które zajmą się kompleksową obsługą w zakresie dokumentacji technicznej jak i aplikacyjnej do konkursów. Istotne jest tutaj odpowiednie dobranie dofinansowania do charakteru inwestycji, a także późniejszy nadzór nad wykonawstwem inwestycji.

Doradztwo na najwyższym poziomie

Na rynku znaleźć możemy firmy takie jak NEOEnergetyka Sp. z o.o. która specjalizuje się w przygotowaniu dokumentacji technicznej i aplikacyjnej związanej z efektywnością energetyczną. Biuro projektowe świadczy swoje usługi dla uczelni wyższych, instytutów badawczych, a także samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw, które wykazują zainteresowanie w obszarze poprawy efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii czy też kogeneracji. Jednostka świadczy swoje usługi kompleksowo a dzięki doradztwu i doświadczeniu posiadanym przez podmiot produkt jest dopasowany do potrzeb klienta oraz konkursów dofinansowujących. Firma realizuje zadania związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem pasywnym oraz klogeneracją. Warto nadmienić, że w biurze pracują wyłącznie specjaliści, którzy doskonale znają ten obszar rynku, a także mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w nadzorze nad przebiegiem inwestycji.