Kanalizacja to najczęściej stosowany sposób odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych. Budowa sieci zbiorczej nie zawsze jest jednak możliwa lub opłacalna, co stwarza konieczność stosowania na danym terenie alternatyw w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. Poniżej przybliżamy najistotniejsze kwestie związane z montażem tych ostatnich.

Wybór odpowiedniego zbiornika

Pierwszy krok w instalacji bezodpływowego zbiornika na ścieki to wybór materiału, z jakiego ma on być wykonany. Dostępnych jest tu kilka możliwości, w tym konstrukcje betonowe i żelbetowe wykonane z prefabrykatów. Są one wytrzymałe, ale też ciężkie, co może nieco utrudniać montaż. Pamiętać należy również o uszczelnieniu miejsc styku elementów szamba przy pomocy wodoszczelnej zaprawy z cementu szybkowiążącego. Przedostawanie się nieczystości wiąże się bowiem z ryzykiem zanieczyszczenia wód gruntowych, co stwarza zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt czy roślin. Pozostawienie nieszczelności jest też nielegalne i grozi nałożeniem kary.

Alternatywę stanowią zbiorniki z tworzyw sztucznych. Do ich produkcji wykorzystuje się polietylen wysokiej gęstości lub kompozyt żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Są lekkie, nie ulegają korozji i nie wchodzą w reakcje z otoczeniem. Niezależnie jednak od wybranego typu roboty ziemne muszą przebiegać w sposób zgodny z przepisami. Niezbędny będzie też specjalistyczny sprzęt, szczególnie w przypadku szamba betonowego, które instaluje się przy pomocy dźwigu.

Lokalizacja zbiornika bezodpływowego

Położenie szamba na naszej działce ściśle określa prawo, dlatego przed rozpoczęciem planowania przedsięwzięcia powinniśmy dokładnie wymierzyć naszą działkę oraz odległości, jakie mają dzielić zbiornik od znajdujących się na niej obiektów. Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy te są mniej restrykcyjne niż w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, które z tego względu sprawdzają się przede wszystkim na dużych parcelach. Odpowiednie dystanse wynoszą zatem:

  • 15 metrów od ujęcia wody pitnej;
  • 2 metry od granicy działki lub najbliższej drogi;
  • 1,5 metra od rurociągów z gazem lub wodą;
  • 0,8 metra od przewodów elektrycznych.

Duże znaczenie ma również lokalizacja względem obsługiwanego budynku. Przy odległości większej niż 20 metrów powstaje ryzyko oziębienia ścieków i odkładania się tłuszczu na ściankach rury doprowadzającej je do zbiornika, co wraz z upływem czasu doprowadzi do zmniejszenia światła przepływu.

Montaż zbiornika na działce

Do wszelkich prac związanych z instalacją szamba przy naszym domu powinniśmy angażować specjalistów zajmujących się robotami ziemnymi, na przykład firmę CAT Mazury z Białej Piskiej. Warto przy tym zauważyć, ze zbiorniki bezodpływowe jako kompletne produkty zawsze opatrzone są instrukcją producenta, z którą należy zapoznać się przed rozpoczęciem montażu. Istotną rolę odgrywa podłoże, w jakim umieszczamy szambo – powinno ono być trwałe i zapewniać stabilne posadowienie. Pamiętajmy też o umieszczeniu zbiornika w gruncie w taki sposób, by właz rewizyjny znajdował się ponad powierzchnią terenu i był dostępny do obsługi technicznej taboru asenizacyjnego.