Usługi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych świadczone przez firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami polegają najczęściej na dbaniu o kwestie administracyjne, finansowe i formalne. Nierzadko jednak dotyczą również konserwacji obiektów mieszkalnych oraz terenów przynależnych. Jakimi konkretnie pracami w tym zakresie zajmie się zarządca nieruchomości?

Na czym polega kontrola stanu technicznego budynku wielorodzinnego?

Należące do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych budynki wielorodzinne to intensywnie eksploatowane obiekty, które muszą być regularnie kontrolowane pod kątem zużycia elementów konstrukcyjnych i nie tylko. To zadanie dla zarządcy nieruchomości – w ramach świadczonych usług może on m.in. zadbać o współpracę z firmami konserwatorskimi. Te z kolei będą regularnie przeprowadzać remonty elewacji, dachów czy innych elementów budynków wielorodzinnych.

Kontrola stanu takiego obiektu to również sprawdzanie poprawnego działania poszczególnych instalacji. To układy odpowiedzialne za doprowadzenie m.in. energii elektrycznej czy wody do lokali wchodzących w skład budynku wielorodzinnego. Zarządca nieruchomości zadba o utrzymanie instalacji w dobrym stanie, gwarantując nie tylko ich wysoką wydajność i oszczędności z tego tytułu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Firmy świadczące takie usługi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zajmą się też utrzymaniem porządku – czego dokładnie dotyczą działania w tym zakresie?

Dbanie o stan wizualny obiektów i posesji należących do wspólnoty lub spółdzielni

Jakość życia użytkowników budynków wielorodzinnych w dużej mierze uzależniona jest od wyglądu samych obiektów. Powinny być one zadbane i estetyczne, o co również zadba zarządca nieruchomości. Nawiąże on w imieniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej współpracę z firmą zajmującą się utrzymaniem porządku. Regularne sprzątanie dotyczyć powinno jednak nie tylko budynku wielorodzinnego, ale również terenu, na którym się on znajduje.

Zarządzanie Nieruchomościami Platan Krzysztof Twardowski to firma od wielu lat współpracująca ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, dbając o stan należących do nich obiektów. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie muszą także martwić się o wywóz odpadów komunalnych. To kolejna z kwestii, o jakiej realizację zadba zarządca. Firmy świadczące takie usługi są zatem niezwykle komfortowym rozwiązaniem dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i pozwalają w pełni zadbać o stan należących do nich budynków wielorodzinnych.