Zawód architekta jest ceniony i uważany za atrakcyjny. Wielu młodych ludzi marzy właśnie o takim fachu. Zostać architektem nie jest jednak łatwo. Jest to zawód twórczy, artystyczny, a jednocześnie wymaga szerokiej wiedzy z przedmiotów ścisłych. Dom zaprojektowany przez architekta musi być piękny, ale też zgodny z prawami fizyki. Na czym dokładnie polega zawód architekta?

Planowanie i realizacja inwestycji we współpracy z architektem budowlanym

Architekt budowlany przygotowuje plan budynku po konsultacji z inwestorem, według jego wymagań. Aby stworzyć projekt budowlany, musi uzyskać szczegółowe informacje na temat oczekiwań inwestora. Na podstawie tych danych ustala, czy projektowany obiekt będzie funkcjonalny i jak będzie wyglądał. Następnie przygotowuje kosztorysy inwestorskie. Później wykonuje projekt budynku w formie rysunku. Obecnie odbywa się to przy użyciu programów komputerowych. Następny krok to uzyskanie pozwolenia na budowę od organów administracji publicznej.

Biuro projektowe nadzoruje inwestycję również w czasie budowy. Po ukończeniu każdego z etapów ocenia go i zatwierdza. Prowadzi też doradztwo formalno-administracyjne i techniczne.

Inne dziedziny architektury

W zawodzie architekta występują różne specjalizacje. Oprócz architekta budowlanego są to:

  • architekt wnętrz,
  • architekt krajobrazu,
  • ruralista,
  • urbanista.

Architekt wnętrz wykonuje projekty wnętrz. Musi to zrobić w taki sposób, aby pomieszczenia były funkcjonalne i stylowe. Architekt krajobrazu z kolei projektuje parki i ogrody. Projekty muszą być funkcjonalne oraz dostosowane do ukształtowania terenu i rodzaju gleby, a także pasować do otoczenia. Ruralista zaś zajmuje się planowaniem przestrzennym terenów wiejskich. Natomiast urbanista wykonuje analizy urbanistyczne, zajmuje się projektowaniem terenów miejskich. W planowaniu ulepszania terenów miejskich przydaje się wiedza z zakresu socjologii, ekonomii oraz geografii.

Umiejętności, wiedza i wykształcenie architekta

Jak wyjaśniają eksperci z firmy Studio S, zawód architekta, szczególnie budowlanego, wymaga szerokiej wiedzy z wielu dziedzin. Architekt musi mieć talent plastyczny i wyobraźnię przestrzenną oraz wiedzę zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i psychologii czy socjologii. Im bardziej wszechstronna jest jego wiedza, tym lepiej. Architekt musi ukończyć studia na kierunku architektura. Aby zdobyć uprawnienia architekta budowlanego, musi zaliczyć dodatkowo trzyletnią praktykę, która kończy się egzaminem. Po zdobyciu uprawnień zapisuje się do Izby Architektów we właściwym regionie zamieszkania.