Wykonanie mapy do celów projektowych to jedna z najczęściej świadczonych usług geodezyjnych. Bez niej nie byłoby możliwości stworzenia właściwego projektu, a co za tym idzie – także rozpoczęcia budowy. Wiele osób zastanawia się, do czego dokładnie służy i czy zawsze jest niezbędna. Kiedy wymagana jest mapa do celów projektowych i co powinna zawierać?

Kiedy potrzebna jest mapa?

Jak sugeruje już sama nazwa, mapa do celów projektowych służy głównie do wykonania profesjonalnego projektu budowlanego. Zlecenie jej stworzenia jest niezbędne wszędzie tam, gdzie wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonaniem niezbędnych pomiarów, a także przygotowaniem mapy i jej opracowaniem zajmuje się geodeta. Jedną z polecanych firm geodezyjnych jest Geocentr, której siedziba znajduje się we Wrocławiu. Korzystanie z usług doświadczonego geodety to gwarancja, że wszystkie pomiary i rysunki zostaną wykonane prawidłowo.

Ważne informacje

Mapa do celów projektowych to nie tylko sam rysunek nieruchomości. Powinna zawierać takie elementy jak:

  • mapa opracowana na podstawie mapy zasadniczej;
  • informacje dodatkowe, takie jak osie ulic, linie zabudowy oraz obszary zieleni;
  • wyznaczenie strefy ochronnej przy budowie (jeśli jest konieczne).

Mapa powinna uwzględniać wszystkie obiekty, które znajdują się do trzydziestu metrów od miejsca planowanej inwestycji.

Wiele osób zastanawia się, jak długo mapa do celów projektowych jest ważna. Niestety, nie da się tego ustalić na podstawie daty jej stworzenia. Mapa jest ważna do momentu, kiedy zawiera aktualne informacje. Jeśli na danym terenie pojawią się nowe obiekty, konieczne będzie jej zaktualizowanie. Zdarza się, że mapa przez wiele lat zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Jak powstaje?

Jak zostało już wcześniej wspomniane, przygotowaniem mapy do celów projektowych zajmuje się geodeta, do którego zwrócił się inwestor. Etapy jej powstawania to:

  1. Aktualizacja mapy zasadniczej – naniesienie wszystkich nowych elementów, które nie zostały na niej uwzględnione. Następnie tworzy się ostateczną kopię mapy zasadniczej.
  2. Implikacja treści – przeniesienie treści z mapy zasadniczej na mapę do celów projektowych.
  3. Przekazanie mapy – skierowanie jej do  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Oczekiwanie na jej zatwierdzenie.

Zakres prac geodety obejmuje nie tylko samo tworzenie mapy, ale też pracę w terenie (pomiary), które umożliwią precyzyjne naniesienie wszystkich obiektów. Inwestor musi pamiętać, że konieczne jest zamówienie mapy do celów projektowych w minimum trzech egzemplarzach.