W świecie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, kluczowe jest przeprowadzenie precyzyjnej diagnostyki i analizy rzeźby, aby móc odpowiednio dobrać metody renowacji. W trakcie tego procesu konserwator, taki jak Joanna Siemińska-Goluch musi ocenić stan dzieła, zidentyfikować uszkodzenia, aby następnie przejść czyszczenia, konsolidacji oraz rekonstrukcji i retuszy w celu przywrócenia pierwotnej wartości artystycznej rzeźby.

Diagnostyka i analiza rzeźby

Pierwszym etapem pracy konserwatora zabytków i dzieł sztuki jest dokładna diagnostyka oraz analiza rzeźby. Specjalista, taki jak Konserwator Joanna Siemińska-Goluch musi ocenić stan zachowania dzieła, zidentyfikować uszkodzenia, a także poznać historię obiektu, aby móc odpowiednio dobrać metody konserwacji. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie badań naukowych, takich jak analiza materiałów, na których wykonano rzeźbę, czy badanie warstwy polichromii i złoceń.

Ważnym elementem diagnostyki jest także dokumentacja fotograficzna, która pozwala na uwiecznienie stanu rzeźby przed rozpoczęciem prac konserwatorskich. Dzięki temu możliwe jest porównanie efektów przed i po renowacji oraz ewentualne korekty w trakcie prac.

Czyszczenie i konsolidacja rzeźby

Kolejnym etapem pracy konserwatora jest czyszczenie rzeźby. Proces ten polega na usunięciu zabrudzeń, nalotów oraz innych substancji, które mogą wpłynąć na trwałość i estetykę dzieła. Czyszczenie odbywa się za pomocą specjalistycznych środków chemicznych, które są dobrze dopasowane do materiałów, z których wykonano rzeźbę.

Po oczyszczeniu konieczne jest przeprowadzenie konsolidacji, czyli wzmocnienia struktury rzeźby. W tym celu stosuje się różne metody, takie jak uzupełnienie ubytków w materiale, łączenie elementów czy zabezpieczanie powierzchni przed wpływem czynników zewnętrznych. Konsolidacja ma na celu przywrócenie stabilności oraz trwałości dzieła.

Rekonstrukcja i retusze

Ostatnim etapem prac konserwatorskich jest rekonstrukcja utraconych fragmentów rzeźby oraz retusze polichromii i złoceń. W tym celu konserwator musi posiadać umiejętności artystyczne oraz wiedzę na temat technik malarskich i rzeźbiarskich stosowanych w danym okresie historycznym.

Rekonstrukcja polega na odtworzeniu brakujących elementów rzeźby, tak aby zachować jej pierwotny wygląd i wartość artystyczną. W przypadku retuszy polichromii i złoceń konieczne jest użycie odpowiednich pigmentów oraz technik malarskich, które pozwolą na uzyskanie efektu zbliżonego do oryginału.