W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zapotrzebowania budownictwa między innymi drogowego na kruszywa, co znacznie napędza przemysł wydobywczy, czy też związany z przemiałem surowców. Dużą rolę w całym łańcuchu obrotu piaskami, żwirami, czy otoczakami, odgrywają również firmy transportowe oraz dystrybutorzy, którzy coraz częściej obsługują również klientów zagranicznych. Wzmożony eksport to zasługa wysokiego jakościowo materiału, a także sprawnych procesów logistyki przewozowej.

Podstawowy podział kruszyw ze względu na pochodzenie

Podstawowy podział kruszyw ze względu na pochodzenie, dzieli je na kruszywa recyklingowe, sztuczne oraz mineralne. Pierwsze pochodzą z rozbiórek starych budynków, a także z ich wyburzeń ładunkami wybuchowymi, a ich zastosowaniem jest głównie budownictwo drogowe – tworzenie głębokich warstw utwardzających koryto tras. Drugi rodzaj kruszyw – mowa o tych sztucznych – to surowce pochodzenia mineralnego, które są rezultatem procesów przemysłowych obejmujących cieplną lub inną modyfikację. Przykładem jest coraz częściej stosowany keramzyt. Najbardziej rozpowszechnione i najczęściej najwyższe jakościowo, są zaś kruszywa mineralne. Tutaj przede wszystkim wyróżnia się te łamane oraz żwirowe, których zastosowanie wyznaczają w bardzo restrykcyjny sposób unormowania krajowe oraz europejskie. Wyróżnić można zatem m.in.:

  • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;
  • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
  • PN-EN 13055 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu;
  • PN-EN 13193 Kruszywa do zaprawy; PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
  • PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych;
  • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową.

Jakość kruszyw na rynku polskim

Kruszywa na rynku polskim wyróżniają się bardzo wysoką jakością, docenianą również za granicą. Wpływa na nią zaś wiele czynników. Przede wszystkim są nimi zaś: wysokiej jakości odkrywki kopalniane; nowoczesne kopalnie z innowacyjnymi maszynami wydobywczymi; odpowiednie procesy przemiału nadające wysokich własności technicznych i użytkowych; odpowiednie działania magazynowe oraz transportowe. To zaś powoduje, ze takie firmy, jak DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWO-HANDLOWA SOBAŃSKI JAROSŁAW, gwarantują sprzedaż oraz przewóz żwiru, piasku, pospółki, klińca, gruzu, tłucznia, otoczaków, granitu, melafiru, bazaltu, mieszanek do stabilizacji, ziemi, torfu, a nawet kory, w najlepszych z możliwych gatunków. Posiadają one wysoką odporność na rozdrabnianie (po przemiale), ścieranie, polerowanie, szok termiczny, czy też wilgoć i mróz.