Właściciele domów jednorodzinnych przynajmniej raz w roku powinni zlecić specjaliście wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynku. Jest to istotne z wielu względów – przede wszystkim zapewnia możliwość zapobiegnięcia nawet pożarowi, który może być wynikiem niedrożnego komina lub innego problemu z wentylacją. Jak więc konkretnie przeprowadzane są usługi kominiarskie w zakresie przeglądów w domach?

Czy przegląd kominiarski to w przypadku domów obowiązek?

Wraz z budową domu jednorodzinnego właściciel takiego obiektu zobowiązany jest do dbania o jego stan techniczny. Oznacza to regularne kontrolowanie poszczególnych instalacji, w tym także układu odpowiedzialnego za odprowadzanie powstałych przy ogrzewaniu wnętrz spalin. Niedrożność przewodu kominowego lub wszelkie usterki z nim związane mogą doprowadzić nie tylko do zatrucia domowników, ale także np. pożaru. Zapobiec groźnym sytuacjom pozwalają przeglądy kominiarskie.

W przypadku domów są one obowiązkowe przynajmniej raz w roku. Częstsze sprawdzanie przewodów kominowych jest wymagane natomiast w budynkach o sporej powierzchni użytkowej, przekraczającej 2000 m2. Właściciele domów jednorodzinnych mogą jednak z powodzeniem kontrolę systemu wentylacyjno-kominowego zlecić częściej niż są do tego zobligowani przez prawo. Takie usługi nie należą do bardzo kosztownych, pozwalając jednocześnie na uniknięcie sporych problemów wynikających np. z niedrożności komina. Jak dokładnie jego przegląd wykonywany jest przez specjalistów?

Usługi przeprowadzane w ramach przeglądu kominiarskiego w domu

Właściwe odprowadzanie spalin z budynku mieszkalnego uzależnione jest m.in. od drożności przewodu kominowego. To właśnie on sprawdzany jest w pierwszej kolejności podczas przeglądu. Kontrola dotyczy przewodów spalinowych, wentylacyjnych i dymowych. Specjalista jest w stanie określić zarówno ich drożność, jak i szczelność. Nierzadko osiągnięcie docelowych parametrów w układzie wentylacji jest niemożliwe np. przez zanieczyszczenia.

Sadza, smoła czy gniazda ptaków – to właśnie one usuwane są podczas czyszczenia przewodów kominowych. Wysoką skuteczność uzyskuje się przy zastosowaniu metody mechanicznej. Właściwe sposoby na udrażnianie kominów podczas ich przeglądów dopasuje Zakład Usług Kominiarskich Pieniążek Mariusz. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności w zakresie skontrolowania wspomnianego układu i jego elementów, specjalista sporządzi z dokonanego sprawdzenia protokół. Dokumentacja ta jest obowiązkowa, ale stanowi także źródło cennych informacji dla właściciela domu i pozwala mu zapoznać się dokładnie ze stanem m.in. przewodów kominowych w zamieszkiwanym przez niego budynku.