Właściciel budynku ma obowiązek sprawdzenia szczelności instalacji gazowej i jest to regulowane przez przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Protokół wystawiony po sprawdzeniu instalacji przez uprawnionego do tego specjalistę jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwych sytuacji związanych z działaniem instalacji gazowej. Sprawdź, jak wygląda kontrola szczelności oraz co warto o niej wiedzieć.

Jak wygląda sprawdzenie szczelności instalacji gazowej?

Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wiąże się z kontrolą aparatów gazowych wszystkich urządzeń na gaz obecnych w budynku. Sprawdza się stan techniczny przyłączy, podłączenia armatury, połączenia przewodów. Tak mówi specjalista pracujący w firmie „Usługi Kominiarskie Tadeusz Jerzy Ruta”:

Według prawa należy sprawdzać szczelność wewnętrznej instalacji gazowej raz w roku. Wyjątkiem są jednak budynki, których powierzchnia przekracza 2000 m2. Wtedy kontrola powinna być wykonywana dwa razy w roku – raz przed sezonem letnim, do końca maja, i drugi raz – przed sezonem zimowym, do końca listopada. Przeprowadzać ją mogą osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub osoby z kwalifikacjami wynikającymi z przepisów o dozorze technicznym i energetyce – w tym kominiarze. Po sprawdzeniu szczelności instalacji osoba, która wykonała kontrolę, wystawia stosowny protokół, w którym wpisuje wszystkie dane właściciela budynku i datę oraz opisuje działanie instalacji, czasami sugerując naprawy.

Komu powierzyć sprawdzenie szczelności instalacji gazowej?

Jak zostało wspomniane, sprawdzeniem szczelności wewnętrznej instalacji gazowej mogą zająć się tylko specjaliści posiadający stosowne uprawnienia. Warto jednak zwrócić też uwagę na doświadczenie specjalistów, opinie pozostawione przez ich poprzednich klientów oraz politykę firmy, dla której oni pracują. Dobrym wyborem będą pracownicy firmy „Usługi Kominiarskie Tadeusza Ruty”, którzy zajmują się również przeglądami i czyszczeniem przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, udrożnieniem przewodów, montażem nasad kominowych, i nie tylko. Firma działa od 2014 roku, stale rozszerzając i urozmaicając swoją ofertę. Pozytywne opinie wśród klientów zdobyła dzięki profesjonalnej obsłudze i usługom świadczonym na najwyższym poziomie.