Firmy robót ziemnych takie jak przedsiębiorstwo handlowo-usługowe KOGUT z Giżycka, świadczą szerokie usługi dotyczące niwelacji terenów, wykopów fundamentowych, wykopów pod szamba przydomowe czy transportu kruszyw wywrotkami. Liczyć można również na wsparcie przy pracach porządkowych i ogrodniczych, a także na szeroką obsługę budowlaną inwestycji. Jej częścią wielokrotnie jest wymiana gruntu, dzięki której liczyć można na stworzenie solidnego posadowienia budynku. Co warto wiedzieć jeszcze na temat takich prac ziemnych?

Jak wygląda wymiana gruntu?

Wymiana gruntu zawsze odbywa się po wcześniejszych analizach gruntowych, które określają klasę ziemi oraz jej morfologię.  Badania takie niezbędne są po to, by wyznaczyć właściwe techniki stabilizacji podłoża oraz gatunki kruszyw, które będzie można użyć do podmiany gruntu czy jego zagęszczenia. Pracownicy firmy robót ziemnych KOGUT wyjaśniają bowiem, że niekiedy ważne jest usunięcie humusu i kilku/kilkudziesięciocentymetrowej warstwy ziemi rodzimej, a czasem wystarczy dosypanie odpowiednich kruszyw spoistych. Prostym sposobem wzmocnienia słabego podłoża jest też jego konsolidacja, za którą uważa się obciążenie danego terenu nadkładem nasypu. Bardziej złożone prace ziemne wykonywane są zaś wtedy, kiedy istnieje uzasadnienie dla obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Istotne może być w takich wypadkach stworzenie ścianek szczelnych lub odwodnienia.

Fachowcy przedsiębiorstwa KOGUT dodają, że wymiana gruntu, jako proces wymagający wykonania prac ziemnych, dostawy kruszyw i wywozu odpadów zielonych, musi być wykonywana zawsze przez uprawnione przedsiębiorstwo. Same koparko-ładowarki, minikoparki, zagęszczarki czy wywrotki zatem nie wystarczą. Istotne jest też to, by wykonawca robót ziemnych miał właściwe zezwolenia do przewozu humusu i innych materiałów sypkich.

Kiedy istotna jest wymiana gruntu?

Jak tłumaczą specjaliści z firmy KOGUT, roboty ziemne dotyczące wymiany gruntu wykonywane są zarówno przy wielkich inwestycjach inwestorów biznesowych, jak i przy pracach zlecanych przez osoby prywatne np. budujące domy jednorodzinne czy aranżujące ogrody. Nowe, bardziej spoiste i odporne grunty przygotowuje się zatem przy tworzeniu altan i wiat, przygotowywaniu terenu pod montaż zbiornika LPG czy szamba betonowego, a nawet wtedy, kiedy zleceniodawca nie jest zadowolony z klasy ziemi i wzrostu na niej roślin dekoracyjnych. Ponadto wymianę gruntu przeprowadza się często przed wykonaniem wykopu fundamentowego czy nowego nasypu skarpy.

Jeśli chodzi zaś o wskazania do wymiany gruntów, na które zwracają uwagę geotechnicy, wspomnieć należy o konieczności przygotowania odpowiedniego podłoża pod inwestycje w przypadku gruntów niespoistych czy nasypowych złożonych z iłów bądź gliny. Fachowcy z firmy KOGUT podkreślają zatem, że w większości przypadków to ekspertyzy geologiczne są podstawą do zlecenia zagęszczenia, podmiany czy konsolidacji kilku warstw ziemi na danych obszarze. Dodać należy, że przy większych inwestycjach coraz częściej zamiast wymiany gruntu stosuje się droższe i bardziej złożone techniki stabilizacji podłoża np. oczyszczanie piasków (remediacja) czy montaże gruntowych kolumn wzmacniających. Przy budowie domów jednorodzinnych takie metody nie są jednak powszechnie wykorzystywane.

Dlaczego wymianę gruntu warto zlecić firmie KOGUT?

Firma KOGUT słynie w Giżycku i okolicach z kompleksowych robót ziemnych, do których zalicza się też przygotowywanie szamba ekologicznego, sprzedaż ziemi ogrodowej i kruszyw naturalnych, a także transport materiałów sypkich nowoczesnymi wywrotkami. Innowacyjny i funkcjonalny sprzęt znacząco wyróżnia przedsiębiorstwo KOGUT spośród konkurencji, a doświadczeni pracownicy ściśle współpracują przy realizacji powierzonych zadań z architektami, geologami czy geodetami. Wszystkie prace wykonywane są zatem precyzyjnie, terminowo i przy atrakcyjnych cenach, a jak zachęca jedne ze specjalistów firmy, otwarta jest ona na współpracę z różnymi grupami klientów:

Nasz zespół przyjmuje zlecenia zarówno od osób prywatnych, jak i o inwestorów biznesowych. Mamy za sobą również realizację wielu zamówień publicznych, a wiele przedsiębiorstw budowlanych podejmuje z nami współpracę. Jesteśmy bowiem solidnymi wykonawcami i podwykonawcami, którym zależy na pełnym zadowoleniu klientów. Zapraszamy od zapoznania się z pełną ofertą!