Pomiar sytuacyjno-wysokościowy jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów. Pozwala uzyskać dane, dotyczące położenia szczegółów sytuacyjnych terenu w przyjętym układzie współrzędnych. Służy przede wszystkim do aktualizowania map zasadniczych i projektowych. Skorzystaj z usług specjalisty z uprawnieniami z doświadczonego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Geoprzem!

Czym są pomiary sytuacyjno-wysokościowe?

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe mają na celu określenie danych geograficznych, dotyczących położenia szczegółów terenowych. Jak tłumaczy pracownik Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Geoprzem:

Dokonywany jest względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej z dokładnością ustaloną przez ustawodawcę w dedykowanych Standardach technicznych.

Czynności pozwalają na zebranie informacji dotyczących zagospodarowania danego terenu, między innymi obiektów naziemnych i podziemnych. Specjaliści odpowiedzialni są także za sporządzenie operatu technicznego w zgodzie z określonymi prawnie standardami. W zależności od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy można zastosować jedną z dostępnych metod. Należą do nich m.in.: tachimetria, metoda biegunowa, niwelacja oraz metoda domiarów prostokątnych. Może zostać sporządzony także przy użyciu odbiorników systemu nawigacji.

Do czego służą pomiary sytuacyjno-wysokościowe?

Najczęściej pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykorzystywane są do aktualizowania oraz opracowywania map zasadniczych. W wyniku przeprowadzenia działań specjalista nanosi zebrane informacje o sytuacji terenowej na mapę geodezyjną. Powstaje wtedy aktualna mapa zasadnicza, numeryczna, analogowa lub sytuacyjno-wysokościowa.

Pomiary znajdują zatem zastosowanie podczas prac projektowych. Na ich podstawie przeprowadzane są także inwentaryzacje sieci, budynków, terenów zamkniętych oraz obszarów górniczych. Podczas procesu, wytyczone zostają także sieci uzbrojenia terenu. Opracowanie stosownych map jest niezbędne w przypadku planowania inwestycji, wymagającej pozwolenia na budowę.