Lodówka, telewizor, komputer, oświetlenie – to tylko kilka przykładów na to, jak nasze domy są uzależnione od energii elektrycznej. Niestety, jak każda domowa instalacja, także elektryka może ulec awarii. Wszechobecność urządzeń elektrycznych sprawia, że problemy z przepięciami i utratą zasilania mogą całkowicie zdezorganizować codzienną domową rutynę.

Jakie są najczęstsze usterki elektryczne?

Nawet w najnowocześniejszych domach mogą wystąpić usterki elektryczne. Niektóre są poważne, podczas gdy inne można naprawić od ręki. Jedną z najbardziej niebezpiecznych usterek elektrycznych jest awaria starego okablowania. Podobnie jak w przypadku innych materiałów eksploatacyjnych, okablowanie jest podatne na uszkodzenia i po latach użytkowania może stać się niebezpieczne, np. wskutek utraty ciągłości izolacji odsłonięcia przewodów pod napięciem. Co więcej, starsze okablowanie może mieć niskie natężenie prądu, które nie jest w stanie sprostać współczesnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Wszystko to może zwiększyć ryzyko porażenia prądem, a w krańcowych przypadkach doprowadzić do pożaru. Kontrola paneli elektrycznych i usuwanie wszelkich sporadycznych usterek mają kluczowe znaczenie dla zachowania prawidłowej pracy instalacji.

Najbardziej oczywistą usterką elektryczną jest ta, która powoduje wyładowanie elektryczne przez nasze ciało – porażenie prądem. Najczęściej występują podczas włączania lub wyłączania urządzeń elektrycznych. Zawsze trudno jest ustalić, czy jest to wina wadliwego okablowania, czy też samo urządzenie, ale najlepszym sposobem na zidentyfikowanie tego problemu jest konsultacja z elektrykiem, np. Józefem Oleniaczem.

Wyzwalanie wyłączników automatycznych

Wyłącznik automatyczny zapobiega przepięciom w elektryczności. Skoki te są najczęściej spowodowane jednoczesnym użyciem urządzeń elektrycznych zużywających duże ilości prądu, np. kuchenek mikrofalowych i suszarek bębnowych. W przypadku wyzwolenia wyłącznika zasilanie elektryczne zostaje natychmiast odcięte. Sytuacji można zapobiec, wiedząc, które elementy opuszczają dany obwód – ta wiedza pozwoli Ci ograniczyć jednoczesne używanie przedmiotów na tym samym obwodzie.

Częste awarie żarówek

Awarie są zwykle ograniczone do jednej oprawy oświetleniowej, co wskazuje na konkretną usterkę tej oprawy, np. zbyt wysoką moc lub wadliwe okablowanie dochodzące do urządzenia. W takich przypadkach najlepiej jest skontaktować się z elektrykiem w celu dokładniejszego zbadania problemu.