Komin pełni w budynku mieszkalnym bardzo ważną funkcję. Jego budowa musi spełniać wymagania określone w przepisach budowlanych. Prawidłowość wykonania sprawdzą się podczas odbiorów kominiarskich, które przeprowadza Tyska Grupa Budowlana. Ważne są nie tylko materiały, ale też jakość wykonania. Na czym polegają takie przeglądy? Dlaczego są tak ważne?

Na czym polega odbiór kominiarski?

Przewody kominiarskie mają za zadanie odprowadzać spaliny z urządzeń grzewczych, znajdujących się w domu. Sprawnie działający system przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też tak ważne jest, aby przed oddaniem nowego budynku do użytku przeprowadzić odbiór kominiarski. Usługę taką w swojej ofercie ma Tyska Grupa Budowlana. W trakcie wspomnianej kontroli szczegółowo sprawdza się komin wraz z całą konstrukcją. Jak wyjaśnia specjalista:

Odbiór kominiarski budynku potwierdza zawsze specjalny protokół. Opisuje się w nim zarówno typ i parametry całej instalacji, jak i posiadane w budynku urządzenia grzewcze. Jest to o tyle ważny dokument, że musi on wykazywać zgodność z projektem budowlanym.

Kto może wykonać odbiór kominiarski?

Wbrew pozorom nie każdy kominiarz ma odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia odbioru kominiarskiego. Wynika to w dużej mierze ze szczegółowości takiej kontroli. Protokół z pozytywnym wynikiem odbioru kominiarskiego wystawić może wyłącznie mistrz kominiarski. Osoby te mają wymagane uprawnienia do wydawania zaświadczeń oraz ekspertyz. Opinie kominiarski może być potrzebna nie tylko podczas oddawania nowego budynku, ale też podczas wystąpienia o odszkodowanie w razie szkód związanych z system grzewczym.

Dlatego tak ważna jest kontrola kominiarza po każdym podłączeniu nowych urządzeń grzewczych. Niedopilnowanie tego obowiązku może wiązać się z odmową wypłacenia odszkodowania. Dodatkowo fachowe sprawdzenie przewodów kominowych może być niezbędne do uzyskania gwarancji na działanie całego systemu. Sama odbiór nie trwa długo, tym bardziej nie warto odkładać go w czasie.