Projekt oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ma duże znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowania danej nieruchomości. Błędnie wykonana instalacja może powodować problemy związane z zatykaniem się rur, spływaniem wody lub nieprzyjemnym zapachem. Doświadczona firma Brukkan w Imielinie specjalizuje się w wykonywaniu instalacji wewnętrznych, przyłączy wodnych, kanalizacyjnych oraz gazowych.

Wykonywanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

Jednym z ważniejszych czynników formalnych, jakie muszą zostać spełnione podczas budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, jest zgodność prowadzonych prac z miejscowym planem zagospodarowania. W takiej sytuacji każdy użytkownik budynku powinien zadbać o należyty obieg dokumentacji i niezbędne zezwolenia.

Fachowcy z firmy Brukkan zajmują się projektowaniem i montażem sieci kanalizacyjnych, które składają się ze specjalnych rur wykonanych z polichlorku winylu (PCV). W zależności od tego, jakim celom mają służyć konkretne odcinki instalacji, dobierają oni rury o określonej średnicy. Obok profesjonalnego wykonawstwa, zapewniają oni fachowe doradztwo oraz pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich komponentów. Firmę wyróżnia także dobrze wyposażone zaplecze maszynowe oraz doświadczona kadra zaangażowanych pracowników.

Skuteczne usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych

Mimo stosowania wielu środków ostrożności podejmowanych przez użytkowników instalacji mogą pojawić się nieprzewidziane usterki, które doprowadzą do zastoju wody w rurach. W instalacji wodnej częstym problemem jest gromadzenie się osadów na ściankach przewodów, któremu sprzyja woda o dużej twardości, co z czasem może doprowadzić do powstania całkowitej niedrożności w przewodzie lub wycieków.

Natomiast w przypadku instalacji kanalizacyjnej zmontowanej np. z kształtek i rur żeliwnych, typowymi uszkodzeniami są miejscowe wżery korozyjne, które można naprawić, jeśli uszczelnimy uszkodzone miejsca specjalnym kitem. Jeżeli jednak dojdzie do całkowitego zapchania rur kanalizacyjnych, wówczas lepiej postawić na wymianę całej instalacji, a nie tylko niedrożnego odcinka. 
W przypadku pojawienia się tego rodzaju awarii wodociągowych i kanalizacyjnych najlepiej zgłosić się do specjalistycznej firmy, jaką jest Brukkan. Gwarantuje ona wysoką jakość wykonania najbardziej skomplikowanych prac w jak najkrótszym czasie.