Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z koniecznością przygotowania tzw. uzbrojenia terenu. Zalicza się do niego między innymi przyłącze wodociągowe, które musi być zaprojektowane i wykonane przez uprawnionych specjalistów inżynierów. To oni w imieniu klienta występują o pozwolenie na budowę oraz przygotowują niebywale ważny projekt budowlany zewnętrznego przyłącza. Co warto wiedzieć o takim opracowaniu?

Przygotowanie do prac projektowych

Projekt przyłącza wodociągowego tworzony jest przez zespół specjalistów. Przepisy prawa stanowią, iż jego sporządzeniem musi zająć się przynajmniej jeden uprawniony inżynier oraz jedna osoba sprawdzająca opracowanie, również z odpowiednimi uprawnieniami i licencjami. Sam projekt jest zaś przygotowywany po zgłoszeniu budowy przyłącza (niekiedy nie jest ono wymagane), a także po wystąpienia do miejscowego zakładu wodociągowego o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Instytucja to musi zaś wydać te warunki w ciągu 30 dni. Zakład określa zaś w nich:

 • miejsce włączenia do sieci,
 • instalację wodomierze,
 • wymagania materiałowe,
 • warunki podpisania umowy,
 • kwestie formalne, prawne i finansowe.

Szczególnie precyzyjne musi zastać zaś oznaczone miejsce, w którym kończy się sieć wodociągowa i kanalizacyjna, a gdzie zaczyna się przyłącze wodociągowe do danego domostwa. Aby uniknąć sporu, warto współpracować z doświadczoną pracownią instalatorską, która przed stworzeniem projektu podejmie współpracę z kierownikiem budowy domu i przeprowadzi odpowiednie wizje lokalne, w tym charakterystyki energetyczne.

Elementy projektu przyłącza wodociągowego

Projekt przyłącza wodociągowego to złożony i wielostronicowy dokument, który składa się z części opisowej, technicznej i obliczeniowej, a także rysunkowej. Niekiedy dołączane są też wizualizacje oraz dokumentacja fotograficzna.

W projekcie określa dokładanie się przedmiot inwestycji i jej lokalizację, podstawę opracowania i jej zakres, a także opis zagospodarowania działki. Ważny jest też opis projektowanych instalacji wewnętrznych do celów bytowych, przeciwpożarowych oraz dla ciepłej wody użytkowej. Samo opracowanie dotyczące właściwego zewnętrznego przyłącza dotyczy zaś wyznaczenia kwestii związanych z:

 • zapotrzebowaniem budynku na wodę,
 • opisem przyłącza wodociągowego,
 • ochroną przyłącza przed przemarzaniem,
 • przygotowaniem robót ziemnych,
 • wykonaniem robót sanitarnych,
 • przeprowadzeniem prób i odbioru robót,
 • wytycznymi wykonawczymi.

Elementów projektu jest jednak znacznie więcej. Bezsprzecznie tworzy go również informacja BIOZ, wszystkie uzgodnienia i pozwolenia, a także rysunki:

 • profil przyłącza wody,
 • plan sytuacyjno-wysokościowy przyłącza wody,
 • profile wodociągów,
 • schemat węzłów wodociągowych,
 • zestaw wodomierzy.

Z jaką firmą podjąć współpracę?

Przy tworzeniu przyłącza wodociągowego najlepiej podejmować współpracę z pracownią, która oprócz samego projektowania oferuje wykonawstwo, w tym wszystkie etapy robót ziemnych. Istotne jest to, aby prace wykonywali doświadczeni instalatorzy pod kierunkiem uprawnionych inżynierów. Oni zaś muszą każdy etap pracy dokładnie wyznaczać nie tylko z inwestorem, ale także z geotechnikami, geodetami oraz ekipą budowlaną i architektami zajmującymi się budową domu. Wybierać zatem warto firmy gwarantujące elastyczne oraz szerokie usługi dotyczące wodociągów, kanalizacji i innej infrastruktury sanitarnej.

Nie bez znaczenia jest również nowoczesny sprzęt budowlany i instalatorski oraz koncentrowanie się na wyborze najwyżej klasy materiałów. Dobrze dobrane rury i osprzęt wodociągowy to gwarancja długoletniego eksploatowania przyłącza bez konieczności przeprowadzania prac serwisowych. Na to liczyć można we współpracy z Zakładem Usług Inżynieryjnych z Warszawy, który dba także o optymalizowanie kosztorysu dla klienta, niezależnie czy jest to inwestycja dotycząca przyłącza dla domu jednorodzinnego, czy obiektu komercyjnego lub publicznego.

Czy tylko projekt przyłącza zewnętrznego jest ważny?

Po przygotowaniu projektu przyłącza wodociągowego zewnętrznego ważne jest również opracowanie sieci wewnętrznej w budynku. Firma projektowo-wykonawcza uwzględnia przy tym dodatkowe projekty i infrastrukturę, która może dotyczyć przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych podłączonych pod pompy głębinowe. Uwzględniane są również inne technologie takie jak pompy ciepła gruntowe. W ramach kompleksowej obsługi inwestycji pracownia instalatorska może zaś zaproponować inwestorowi również:

 • projekt i wykonawstwo drenażu oraz odwodnieni działki,
 • projekt i wykonawstwo struktury odwodnienia budynku,
 • wdrożenie systemu zapobiegającemu zalaniom i podtopieniom.