W trudnych warunkach terenowych i na obszarach z istniejącą infrastrukturą wszelkiego rodzaju zadania w ramach prac ziemnych są niełatwe w realizacji. Jedną z takich czynności jest umieszczanie w gruncie rur osłonowych dla przewodów instalacyjnych. Firma Amigo dysponuje niezbędnym sprzętem pozwalającym na wbijanie stalowych elementów na określonych odcinkach. Dowiedz się więcej o tego typu usługach!

Jak przeprowadza się przeciski metodą wbijania rur stalowych?

Technologie bezwykopowe są obecnie bardzo ważną częścią prac budowlanych, pozwalając na tworzenie infrastruktury podziemnej bez naruszania istniejących na powierzchni obiektów. Pierwszym etapem jest w tym wypadku wykonanie tzw. wykopu startowego. Umieszcza się w nim przeznaczoną do wbicia rurę. Jej posadowienie jest możliwe np. dzięki wykorzystaniu koparkoładowarki czy minikoparki. Po odpowiednim ułożeniu przewodu następuje jego stabilizacja i połączenie ze specjalistyczną maszyną, jaką jest przebijak.

To właśnie on odpowiada za wbijanie rury stalowej w grunt. Proces ten wymaga precyzyjnego zainstalowania maszyny przeciskowej. Jak podkreślają eksperci z firmy Amigo, należy unikać przede wszystkim odchylenia osi przebijaka względem wbijanego przewodu. Poprawne ustawienie gwarantuje maksymalną energię przy uderzeniach, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu pracy. Częstą praktyką podczas realizacji zleceń tego typu jest dospawanie do rur pierścieni, które tworzy się ze stalowych prętów. W ten sposób grunt jest efektywniej rozsuwany podczas przecisku, co pomaga szczególnie przy wbijaniu długich przewodów.

Kiedy najlepiej sprawdzi się wbijanie rur stalowych?

W przypadku terenów niezabudowanych umieszczenie elementów instalacji w gruncie jest stosunkowo proste. Wymaga bowiem jedynie wykonania wykopów, w których następnie układa się np. rury stalowe. Problem pojawia się w momencie zabudowania danego obszaru. Często wspomniane przewody muszą się znaleźć w miejscach, w których przygotowana jest utwardzona nawierzchnia. Aby uniknąć jej uszkodzenia, specjaliści z firmy Amigo wykonują przeciski metodą wbijania właśnie rur ze stali.

To doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie instalacje podziemne muszą być zamontowane bezinwazyjnie. Sposób ten ma zastosowanie np. w dużych miastach, na których terenie realizowana jest inwestycja budowlana. W silnie zurbanizowanych obszarach stworzenie nowego odcinka instalacji ciepłowniczej czy kanalizacyjnej poprzez wbijanie rur stalowych pozwala uniknąć sporych strat związanych z koniecznością dokonania inwazyjnych wykopów w miejscu montażu przewodów podziemnych. Warto pamiętać, że cały proces musi być zrealizowany bardzo dokładnie i za pomocą specjalistycznego przebijaka – z tego względu należy powierzyć go takim firmom jak Amigo.