System odwadniający stanowi niezbędny element infrastruktury, który ma zapewnić stabilność nawierzchni podczas eksploatacji. Odprowadzenie nadmiaru wody konieczne również przy torowiskach, często narażonych na odkształcenia czy osiadanie gruntów. Chcąc uniknąć negatywnych zjawisk, należy przeprowadzić szeroko zakrojone prace ziemne pod okiem specjalistów. W tego typu usługach specjalizuje się Przedsiębiorstwo Kolejowo-Odwodnieniowe Grek.

W jaki sposób odwodnić torowisko?

System odwadniający jest konieczny do odprowadzania wód opadowych, których nadmiar negatywnie oddziałuje na stan techniczny budynków oraz elementów infrastruktury. To, w jaki sposób pozbędziemy się deszczówki, zależy głównie od specyfiki danego obiektu, a także lokalnych warunków gruntowych czy klimatycznych. Przemyślanych rozwiązań wymagają zwłaszcza tereny intensywnie eksploatowane, w tym torowiska, którym trzeba zapewnić sprawność na optymalnym poziomie. Jak podkreśla przedstawiciel Przedsiębiorstwa Kolejowo-Odwodniowego Grek z siedzibą w Nowym Sączu:

Systemy odwadniające na torowiskach w dużym stopniu przypominają układy, jakie stosuje się w drogownictwie. Przed destruktywnym działaniem wody chronią głównie drenaże liniowe naziemne pod postacią rowów. Skuteczne odwodnienia kolejowe tworzą również podziemne ciągi drenarskie, sączki, a także warstwy filtracyjne, które stanowią tzw. drenaże płytowe. Obszar torowiska warto wyposażyć ponadto w pokrycia odcinające dopływ wód oraz ekrany zapobiegające filtracji.

System odwadniający pod okiem specjalistów

Konsekwencje niedostatecznego odwodnienia torowiska bywają bardziej poważne, niż można przypuszczać. Warto wiedzieć, że skala negatywnych zjawisk jest zaś determinowana nie tylko przez miejscowe warunki gruntowo-wodne, ale też wymiar, kształt i konstrukcję podtorza. Brak systemowego odwodnienia liniowego prowadzi, chociażby do podtopień toru, osuwisk, rozpełzania nasypów bądź zanieczyszczeń podsypki. Uplastycznienie górnych warstw gruntu skutkuje z kolei wzrostem naprężeń w szynach, które są bardziej podatne na pęknięcia. Tym samym niewłaściwe odwodnienie często wiąże się ze wstrzymaniem eksploatacji drogi kolejowej, zwłaszcza w przypadku torów bezstykowych.

Aby mieć pewność, że roboty związane z wykonaniem systemu odwadniającego przebiegną szybko i sprawnie, warto skorzystać z usług podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej. Do takich zdecydowanie zaliczamy Przedsiębiorstwo Kolejowo-Odwodnieniowe Greg. Dysponuje one wykwalifikowaną kadrą oraz rozbudowanym zapleczem technicznym, dzięki czemu może zagwarantować realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi standardami.