Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to przedsięwzięcie, które jest nie tylko opłacalne, ale i ekologiczne. Długoletnie, niemal bezobsługowe, użytkowanie, niskie koszty eksploatacyjne oraz krótki okres zwrotu inwestycji, to korzyści, które mocno działają na wyobraźnię.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – jak to działa?

Zasada działania oczyszczalni ścieków jest prosta i opiera się na sprowokowaniu naturalnych procesów biologicznych wewnątrz instalacji, które rozłożą ścieki na nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne. Tak przetworzone produkty mogą być bezpiecznie odprowadzane do gruntu, rzeki lub rowu melioracyjnego, bez najmniejszego ryzyka skażenia wód i gruntu.

Certyfikowane systemy oczyszczania ścieków to urządzenia funkcjonalne, ekologiczne i w pełni bezpieczne. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie przyłączenie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest drogie i stwarza problemy logistyczne.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – od czego zacząć budowę?

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy lokalne przepisy nie zabraniają budowy oczyszczalni. W niektórych rejonach Polski, m.in. miejscach okresowo zalewanych wodą, prawo zabrania podejmowania takich inwestycji.

W przypadku urządzeń do neutralizacji ścieków o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 na dobę inwestor musi jedynie zgłosić zamiar budowy w starostwie powiatowym, dołączając do zgłoszenia szkice, rysunki, mapkę z lokalizacją oczyszczalni i dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości. Po zakończeniu budowy konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej oraz zawiadomienie urzędu.

Prace wykonawcze nad przydomowa oczyszczalnią ścieków

Przed przystąpieniem do budowy inwestor musi przeprowadzić badania geotechniczne, które pomogą określić rodzaj i przekrój gleby oraz poziom wód gruntowych. Na tej podstawie można dobrać optymalny system oczyszczający. Najprostsze i najtańsze w budowie i użytkowaniu są oczyszczalnie drenażowe wykonywane przez Solaris Jarosław Maleszyk. Niskie koszty i mała awaryjność sprawiają, że są najchętniej wybieranym typem przydomowych oczyszczalni w Polsce. 

Koszty inwestycyjne najprostszych oczyszczalni są niewiele wyższe niż koszty budowy szamba. Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia warto dowiedzieć się, czy lokalne władze realizują projekt dotacji ze środków gminnych. Dzięki dofinansowaniu można jeszcze bardziej obniżyć koszty inwestycji i cieszyć się ekologiczną oczyszczalną na własnej nieruchomości.