Najpopularniejszym typem łożysk są łożyska kulkowe. Mają one niezwykle szerokie zastosowanie w przemyśle. Cechuje je uniwersalność, duża wytrzymałość, niskie tarcie oraz wysokie prędkości obrotowe. Co więcej, są niezwykle łatwe w montażu i wymagają mniej konserwacji niż inne typy łożysk. Wyróżnia się kilka typów łożysk kulkowych: zwykłe, skośne, wahliwe oraz wzdłużne.

Podstawowe właściwości łożysk kulkowych zwykłych

Łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej spotykanymi łożyskami tocznymi. Ich konstrukcja jest prosta – łożysko składa się najczęściej z pierścienia wewnętrznego, pierścienia zewnętrznego, koszyka z kulkami oraz (opcjonalnie) uszczelnienia. Są trwałe i wytrzymałe. Ponadto, mogą pracować z dużymi prędkościami obrotowymi. Specjalnie wykonane bieżnie umożliwiają przyleganie dużej powierzchni elementów tocznych, co pozwala na przenoszenie znacznych obciążeń, głownie promieniowych.

Kilka słów o łożyskach skośnych

Łożyska skośne stosuje się między innymi przy łożyskowaniu wrzecion obrabiarek. Posiadają one przesunięte względem siebie w kierunku osiowym bieżnie na pierścieniu zewnętrznym i wewnętrznym. Dzięki takiej konstrukcji mogą przenosić obciążenia złożone, zarówno osiowe, jak i promieniowe. Wartość przenoszonej siły osiowej zwiększa się w tego typu łożysku wraz ze wzrostem kąta jego działania. Biorąc pod uwagę kierunek przenoszenia obciążenia, łożyska skośne dzielą się na jednorzędowe, dwurzędowe, a także jednorzędowe dwukierunkowe (czteropunktowe). Pierwsze z nich przystosowane są do przenoszenia obciążeń osiowych w jednym kierunku, natomiast dwurzędowe – w obu kierunkach. Ostatnie działają podobnie jak dwurzędowe, ale mają mniejszą szerokość. Wadą łożysk skośnych jednorzędowych dwukierunkowych jest brak możliwości przenoszenia znaczących obciążeń promieniowych. Łożyska czteropunktowe często stosowane są w zabudowie z łożyskami walcowymi – informuje specjalista reprezentujący firmę PHU TED, która zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości łożysk, pasów napędowych, uszczelniaczy, środków smarnych, chemii przemysłowej i wielu innych produktów.

Co warto wiedzieć na temat łożysk wahliwych?

Łożyska wahliwe mają dwa rzędy kulek oraz kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego. To właśnie taka budowa umożliwia wahliwość, czyli zdolność do kompensowania niewspółosiowości kątowej wału. Łożyska wahliwe charakteryzują się niskim tarciem, co powoduje niewielkie wytwarzanie ciepła. Dostępne są w wykonaniu otwartym, jak i uszczelnione.

Charakterystyka łożysk kulkowych wzdłużnych

Ostatnią grupę łożysk kulkowych stanowią łożyska wzdłużne. Są one jednym z typów łożysk rozłącznych. Ich budowa umożliwia oddzielne osadzanie poszczególnych pierścieni w węźle łożyskowym. Mogą one przenosić wyłącznie obciążenia wzdłużne – nie mogą być poddawane obciążeniom promieniowym. Wyróżniamy łożyska kulkowe wzdłużne jedno lub dwukierunkowe.