Z technicznego punktu widzenia separator jest niczym innym niż specjalistycznym urządzeniem przepływowym, które służy do oddzielenia tłuszczu od reszty ścieków. Obowiązek jego posiadania dotyczy przede wszystkim miejsc, gdzie przygotowywane są większe ilości jedzenia, a także zakładów przetwórstwa mięsnego. Jako że największym zagrożeniem dla wydajnego funkcjonowania separatora jest jego zużycie eksploatacyjne, wiele uwagi poświęcić trzeba jego regularnemu czyszczeniu. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jak działają separatory tłuszczu?

Zasada działania separatorów tłuszczu jest dość prosta. Opiera się ona na działaniu siły grawitacji oraz różnicy gęstości, jaka występuje pomiędzy wodą a tłuszczem. Dla przykładu znajdujące się w ściekach substancje cięższe opadają na dno, a lżejsze zaś – takie jak właśnie tłuszcz – wypływają na powierzchnię. W zdecydowanej większości przypadków nowoczesne separatory wyposażone są w syfony, dzięki którym zanieczyszczenia nie mogą wypływać poza urządzenie. Separatory tłuszczu składają się z dwóch osobnych zbiorników: osadnika i separatora właściwego, których wielkość uzależniona jest od częstotliwości i intensywności wykorzystywania.

Warto również w tym miejscu wyraźnie podkreślić, iż choć separatory tłuszczu wywołują uzasadnione skojarzenia z zastosowaniem przemysłowym, wcale nie oznacza to, że nie mogą zostać zainstalowane w domu lub w mieszkaniu. Wdrożenie takiego rozwiązania, choć oczywiście wiąże się z pewnym wydatkiem, pozwala w zasadzie zapomnieć o ewentualnych awariach związanych z niedrożnością instalacji kanalizacyjnej. Co jeszcze warto wiedzieć?

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, jak często powinno być wykonywane czyszczenie separatorów. Niemniej jednak specjaliści z branży są absolutnie zgodni co do tego, iż proces ten, warto wykonać przynajmniej raz w miesiącu. Wszystko zależy oczywiście od obciążenia separatora. Jeżeli jest ono znaczące, to dla ochrony poszczególnych komponentów i wydłużenia żywotności urządzenia, czyszczenie wykonać trzeba raz na dwa tygodnie. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się powszechnie wydawać.

Rzetelne wyczyszczenie separatora to skomplikowany i przede wszystkim wieloetapowy proces, który wymaga nie tylko ogromnego doświadczenia, ale także wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Najlepsze rezultaty w tym zakresie zagwarantować mogą nam jedynie najbardziej polecani specjaliści, do których zdecydowanie zalicza się firma Wds Serwis, gwarantująca najniższe ceny i najwyższą jakość obsługi. Za ciekawostkę można uznać fakt, że równie problematyczne, co tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, mogą być tłuszcze roślinne.