Własne mieszkanie lub dom to marzenie każdego z nas, jednak nie zawsze istnieje możliwość zakupu nieruchomości z zebranych oszczędności. W tej sytuacji warto rozważyć złożenie wniosku o kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania. Sprawdź, czym różni się ten rodzaj pożyczki od popularnego kredytu gotówkowego oraz jakie dokumenty musisz przygotować, starając się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Poznaj ofertę eksperta kredytowego Tomasza Kubika.

Czym kredyt hipoteczny różni się od kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy to oferta finansowa, która gwarantuje wypłacenie na konto klienta pieniędzy, które przeznaczyć może na dowolny cel. Kredyty gotówkowe cieszą się popularnością ze względu na bardzo szybki proces zaciągania tego typu pożyczki – klient ma możliwość otrzymania gotówki już w ciągu jednego dnia. Co więcej, o kredyt gotówkowy może starać się drogą elektroniczną, a dzięki dostępowi do bankowości elektronicznej pieniądze otrzymuje się bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Kredyt hipoteczny jest natomiast kredytem celowym, czyli zaciąganym przez klienta w konkretnym celu – zazwyczaj kupna nieruchomości. Pożyczone pieniądze nie trafiają do kredytobiorcy, tylko wpłacane są deweloperowi, sprzedającemu nieruchomość.

Zakupiony w ten sposób dom lub mieszkanie stają się zabezpieczeniem kredytu, aż do czasu jego spłaty. Kredyt hipoteczny pozwala na uzyskanie kwoty dużo wyższej niż w przypadku kredytów gotówkowych, jednak otrzymanie takiej pożyczki to proces dużo bardziej skomplikowany i długotrwały, niż w przypadku kredytu gotówkowego. Co więcej, od kredytobiorcy wymaga się wkładu własnego, jednorazowej wpłaty 20% wartości nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa określa maksymalną kwotę, jaką kredytobiorca może przeznaczyć na ratę nowego zobowiązania finansowego w banku lub innej instytucji pożyczkowej. Na podstawie zdolności kredytowej bank określa kwotę kredytu, jaki może udzielić wnioskującemu. Zweryfikowanie zdolności kredytowej polega na określeniu przez bank wiarygodności finansowej kredytobiorcy i jest kluczowym elementem, dla zdobycia kredytu hipotecznego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji dokumenty potwierdzające zarobki, rodzaj umowy, na podstawie której jest się zatrudnionym oraz informacje o stałych miesięcznych wydatkach związanych z utrzymaniem i innych zobowiązaniach finansowych.

Sprawdzana jest także historia kredytowa, jeśli wnioskujący taką posiada. Warto dowiedzieć się, jaka jest nasza zdolność kredytowa jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, ponieważ informacja ta pozwala w przybliżeniu określić, czy możemy liczyć na pozytywną decyzję instytucji. W tym celu najlepiej odwiedzić biuro kredytowe, w którym profesjonalni eksperci finansowi obliczą naszą zdolność kredytową oraz przeanalizują dostępne na rynku oferty banków, przedstawiając nam najkorzystniejsze oferty.

Jakie dokumenty musisz przygotować, starając się o kredyt hipoteczny?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, niezbędne jest złożenie wniosku w wybranej instytucji bankowej oraz dostarczenie kompletu dokumentów. Należą do nich dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskującego – niezbędny jest więc dowód osobisty, a często również drugi dokument np. prawo jazdy lub paszport. Ponadto dostarczyć należy także dokumenty potwierdzające zdolność kredytową – zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta bankowego, umowę o pracę i inne dokumenty, potwierdzające wiarygodność finansową.

Za względu na to, że kredyt hipoteczny to usługa celowa, której zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości, wymaganie jest również dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z mieszkaniem lub domem, którego zakup ma zostać sfinansowany z pomocą tego zadłużenia. Niezbędne będzie więc dostarczenie:

  • wyceny nieruchomości,

  • aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności zbywcy,

  • odpisu z księgi wieczystej nieruchomości,

  • umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej,

  • notarialnego potwierdzenia wpłaty wkładu własnego,

  • wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera,

  • wydruku z CEIDG zawierający numery NIP i REGON dewelopera,

  • pełnomocnictwa osoby reprezentującej dewelopera,

  • a także promesy banku, wskazującej na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości.

Kompletowanie dokumentów nie należy do działań najłatwiejszych, dlatego większość klientów decyduje się na skorzystanie z usług dobrych ekspertów kredytowych, którzy pomagają klientowi przejść możliwie najłatwiej przez proces składania wniosku o kredyt hipoteczny. Ekspert finansowy Tomasz Kubik specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i ubezpieczeniach na życie. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na potrzebach Klientów. Dzięki analizie ich sytuacji ekspert może zaoferować najlepsze propozycje kredytowe. Wiedza oraz doświadczenie umożliwiają zarówno jednorazowe wsparcie, jak i kompleksową pomoc, w tym analizę ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych oraz wypełnianie dokumentów. Dzięki ekspertowi kredytowemu zaciągnięcie zadłużenia hipotecznego będzie łatwiejszym procesem.